Hoe ziet de brandweer er in 2030 uit?

06 oktober 2021

Toekomstverkenning brandweer ‘Op een 100 jaar oude plek met een bijzondere historie hebben we afgelopen week een mooie tijdreis naar 2030 gemaakt. Een toekomst die we – zo blijkt – positief tegemoet zien en waar we als een jazzorkest mee moeten omgaan. Het was enorm inspirerend om weer fysiek en met veel verschillende stakeholders met elkaar te praten over verleden, heden en toekomst’, vertelt Petra de Kam, voorzitter van de Stuurgroep Toekomstverkenning brandweer na afloop van de bijeenkomst over dit thema.

Op 28 september vond een eerste Future Search plaats. Met deze beproefde methodiek gingen 80 mensen van binnen en buiten de brandweer met elkaar aan de slag. Onder leiding van lector Tonnie van der Zouwen (Avans Hogeschool) ging dit gemêleerde gezelschap, waaronder (gemeentelijke) bestuurders, een stadspredikant en een imam, brandweercollega’s en medewerkers van Salvage en Waterschappen vanuit een zo breed mogelijk perspectief op zoek naar ontwikkelingen en trends. Om vervolgens een inschatting te kunnen maken welke kansen en bedreigingen deze bieden voor de veiligheid in 2030.

Reacties

Projectleider Hans Hazebroek: ‘Er is gesproken over veranderingen in de maatschappij en techniek. Daarbij kunnen die veranderingen zowel een bedreiging als kans zijn, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van data. Dit biedt kansen om risico’s beter te kunnen voorspellen. Overbelasting ligt al snel op de loer en ook kunnen data voor verkeerde doelstellingen worden ingezet. Andere concrete ontwikkelingen zoals de energietransitie en klimaatverandering kwamen ook aan bod. We hebben vaak de indruk dat de toekomst op dat vlak maakbaar en voorspelbaar is. Maar de 28e werd ook met elkaar onderkend dat de invloed van werkelijke crises en grootschalige incidenten groot is en dat die niet of slecht te voorspellen zijn. Dus we zullen naast inhoudelijke voorbereiding op specifieke thema’s ook vooral aanpassend vermogen moeten kunnen tonen.’

Toekomstverkenning brandweer

De beide Future Searches zijn onderdeel van het onderzoek Toekomstverkenning Brandweer. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) voert het onderzoek uit in opdracht van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV). Het uiteindelijke doel is om een toekomstvisie voor de brandweer te ontwikkelen. Meer informatie over het onderzoek vind je op de pagina Toekomstverkenning brandweer.

Vervolg

Petra: ‘Deze eerste Future search waarin we met een brede blik naar kansen en bedreigingen keken, is een mooie opmaat om met elkaar te ontdekken wat dit betekent voor de toekomst van de brandweer.’ Op 15 oktober vindt de tweede dag van de Future Search plaats. Dan gaan de aanwezigen de kansen en bedreigingen die tijdens de eerste dag zijn verzameld, vertalen naar wat dit betekent voor de brandweer.

Deelnemers noteren de antwoorden op de vraag: Als je kijkt naar de samenleving en de veiligheid van nu, waar ben je dan BLIJ mee, wat maakt je BEZORGD?

 

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box