Leergang manschap: mentaal bewustzijn en omgaan met stress

23 mei 2023

Een heftig incident meemaken terwijl je nog maar net bij de brandweer bent begonnen. Docent brandweer Peter Pierneef en extern docent Paul Weyling willen de mogelijke impact daarvan zoveel mogelijk beperken door al vroeg in de leergang manschap aandacht te besteden aan mentale veerkracht.

‘Nazorg krijgt al veel aandacht, maar bij het preventieve deel kan nog veel winst worden geboekt’, vertelt Paul. ‘Zuid-Holland Zuid mag er best trots op zijn dat ze hierin vooroplopen en een impuls geven aan cultuurverandering. Want juist voor mannen en vrouwen in deze beroepsgroepen is het goed om aandacht te besteden aan mentaal bewustzijn. Ik geef de trainingen samen met mijn broer. Zijn ervaringen met het oplopen van PTSS bij de brandweer en de lessen van zijn herstel zijn een belangrijke basis voor onze trainingen.’ Peter: ‘We doen hartstikke mooi maar ook heftig werk. Als je abnormale situaties normaal gaat vinden, moet je eigenlijk oppassen, want we zijn geen machines.’


Op de foto: Peter Pieterneef

Stress

‘Het is normaal dat je wat reacties krijgt na een heftige gebeurtenis en bijvoorbeeld moeite hebt met slapen. Zeker in situaties waarin je geen controle hebt, kan stress doorwerken in je lichaam en hoofd. Neem de deelnemer die ons vertelde dat de rit tijdens een uitruk helemaal aan hem voorbijgaat. In de leergang geven we concrete handvatten om stress in zulke situaties en in het algemeen onder controle te houden. Onder meer met aandacht voor zaken als voeding, ademhalingstechnieken, beweging en beperken van wat je ziet van heftige situaties en slachtoffers. We gaan ook in op de invloed van je privéleven op je werk bij de brandweer en andersom. Want de energierekening of een andere stressvolle privésituatie heeft invloed op jouw stresssysteem en kan daarmee jouw prestaties beïnvloeden.’


Op de foto: Paul Weyling (rechts) en zijn broer

‘We staan natuurlijk open voor aanpassingen en verbeteringen’, besluit Peter. ‘Maar deze aanvulling in de leergang manschap wordt vooral lovend ontvangen. Het kost geld, maar het verdient zich dubbel en dwars terug. Dat merken we ook aan de reacties. Deelnemers noemen het onmisbaar en waardevol. We willen daarom ook buiten de leergang meer aandacht besteden aan mentale weerbaarheid, onder meer tijdens oefeningen. De eerste stap is gezet in de leergang manschap, nu is het zaak om de transfer naar de praktijk te borgen.’

Zie ook

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box