Oproep: Meld incidenten met alternatief aangedreven voertuigen

02 november 2021

In het eerste halfjaar van 2021 waren er 82 incidenten met 83 betrokken alternatief aangedreven voertuigen (AAV). Bij deze 82 incidenten ging het om 64 ongevallen en 18 branden. 69 van de 83 betrokken voertuigen waren personenauto’s. Sinds begin dit jaar houden het IFV en Brandweer Nederland een landelijke database bij met incidenten met AAV. De belangrijkste cijfers staan in een online dashboard. De rapportage van het eerste half jaar van 2021 is nu beschikbaar.

Het aantal voertuigen dat rijdt op een alternatieve brandstof, zoals een elektrische batterij of waterstof, neemt flink toe. Daarmee stijgt ook het aantal incidenten met (AAV). De rapportage geeft onder meer een beeld van het aantal en het type incidenten met AAV, het soort aandrijving en het type voertuig, maar ook hoe vaak de accu bij incidenten met een elektrisch voertuig in brand heeft gestaan. Het gaat om incidenten in Nederland waarbij de brandweer aanwezig is geweest.

Conclusies?

Lector Energie- en transportveiligheid Nils Rosmuller: ‘Op basis van deze eerste cijfers kunnen we natuurlijk nog geen verstrekkende conclusies trekken of trends aanduiden. De rapportage beschrijft vooral de manier waarop we de data voor de landelijke database verzamelen en de dataset zelf. Die wijze van verzamelen en de transparantie hierover is cruciaal, want hiermee valt of staat de waarde van de data.’

We hebben de indruk dat er meer incidenten plaatsvinden met AAV dan nu worden geregistreerd in de database.

Oproep: meld incidenten

Willemjan Muysson, landelijk projectleider Veilige Energietransitie, roept op: ‘We hebben de indruk dat er meer incidenten plaatsvinden met AAV dan nu worden geregistreerd in de database. De gegevens over deze incidenten helpen ons om inzicht te krijgen en om vervolgens om zowel op gebied van preventie als repressie waar nodig ons werk te verbeteren en veiliger te maken. Dus bij deze roep ik iedereen die in 2021 betrokken is geweest bij een incident met een alternatief aangedreven voertuig dat te melden door een mail te sturen naar Tom Hessels, aav@ifv.nl. Zou mooi zijn als we voor de volgende halfjaarrapportage over nog meer gegevens beschikken.’

Alternatief aangedreven voertuigen

Het dashboard AAV geeft een beeld van incidenten met alternatief aangedreven voertuigen, waarbij de brandweer betrokken is geweest.

Open het dashboard
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box