Model Risicogericht werken helpt je bij het goede gesprek

08 maart 2023

Sinds de vuurwerkramp, de brand in het Hemeltje en de nasleep van de brand in het cellencomplex in Schiphol is er aandacht voor het werken vanuit risico’s in plaats vanuit vergunningen en het toezicht daarop. Na de publicatie van de Visie op Risicogerichtheid in 2015 bleef de vertaling naar concrete werkwijzen nog achterwege.

Om daar alsnog invulling aan te geven is het Programma Risicogerichtheid in het leven geroepen. Speerpunt is de implementatie van de Visie op Risicogerichtheid. Binnen het programma worden er verschillende aspecten van risicogericht werken ontwikkeld. Zo is er aandacht voor de ontwikkeling van de cultuur in organisaties en voor opleiding van het personeel, maar ook voor de informatiebehoefte die het werken op basis van risico’s met zich mee brengt. Dit laatste leidde onder meer tot het Model Risicogericht werken.

Model Risicogericht werken

Risicogericht werken is een andere manier van werken en vraagt een veranderproces binnen de veiligheidsregio’s en de netwerken. Op verzoek van de veiligheidsregio’s is een model ontwikkeld dat kan helpen bij het risicogerichte werken. Het biedt 6 concrete processtappen die je helpen bij het opstellen van een advies:

Stap 1: Context & invalshoek doelstellingen

Stap 2: Informatie verzamelen

Stap 3: Risico’s analyseren

Stap 4: Omgaan met risico’s

Stap 5: Communicatie intern en extern

Stap 6: Risico’s evalueren en vastleggen

Iedere stap is opgebouwd uit een aantal onderdelen en bevat aanvullende informatie die je kan helpen bij het doorlopen van het proces.

Belangrijk in dit proces is met name ook de dialoog rondom de risico’s van een activiteit. Door het gesprek aan te gaan met betrokken partijen kan degene die hiertoe bevoegd is een bewuste afweging maken van de risico’s. Daarbij is ook oog voor de gevolgen van deze keuze en mogelijke maatregelen om de risico’s te verkleinen.

Voor wie?

Het model is algemeen toepasbaar op diverse vraagstukken die bij de veiligheidsregio’s spelen. Het is dan ook opgesteld om alle medewerkers te ondersteunen die het gesprek over risico’s aangaan met betrokken partijen. Het kan toegepast worden op zowel strategisch, tactisch als uitvoerend niveau.

Implementatie

Het model is een levend document. Door er mee te werken kunnen nieuwe inzichten ontstaan en kan het document alleen maar aangescherpt worden. De projectgroep kan je hierbij ondersteunen. Neem voor mee informatie contact op met ivo.snijders@brandweermwb.nl.

Op de pagina Landelijk Programma Risicogerichtheid kun je het model downloaden en meer lezen over risicogerichtheid.

 

 

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box