Natuurbrandverspreidingsmodel nu ook als app beschikbaar

01 november 2023

In april 2022 is het huidige natuurbrandverspreidingsmodel (NBVM) geïmplementeerd binnen de veiligheidsregio’s. Inmiddels is de desktopversie van het model uitgebreid met een mobiele app. De beide versies zijn met elkaar gesynchroniseerd. Zo hebben de mensen achter de computer hetzelfde beeld als hun collega’s in het veld.

Informatiegestuurd werken vormt de basis voor het preventief en brandonderdrukkend optreden bij (grootschalige) natuurbranden. Het natuurbrandverspreidingsmodel ondersteunt veiligheidsregio’s en landelijke adviseurs Natuurbranden bij het verkrijgen van inzicht in de dynamiek van natuurbranden. De nieuwe app maakt het mogelijk dat alle bij een brand betrokken professionals snel en gelijktijdig over dezelfde informatie beschikken.

Snel en gemakkelijk een beeld van het mogelijke brandgedrag

Landelijk coördinator Natuurbranden Jelmer Dam: “In de regio’s zijn mensen opgeleid om te werken met het NBVM. Bij een alarmering stapt één adviseur de auto in, een tweede neemt plaats achter de computer en simuleert via het NBVM de brand. Zo ontstaat een beeld van het mogelijke brandgedrag. Maar dat is lastig zonder de details van de brand. Denk aan de coördinaten, de weersomstandigheden, de vegetatie en de bevolkingsdichtheid. De mobiele applicatie zorgt ervoor dat de adviseur in het veld deze details snel en gemakkelijk kan delen met de adviseur achter de computer. Die kan daarmee dan gaan doorrekenen. Het model geeft vervolgens een indicatie van het mogelijke verloop van de brand.”

Ook geschikt voor risicomonitoring

Het natuurbrandverspreidingsmodel is niet alleen ondersteunend bij een daadwerkelijke crisis. Het kan ook een rol spelen in het voorkómen van natuurbranden. Dam: “Natuurbeheerders en eigenaren van bijvoorbeeld campings in een natuurgebied zijn zich niet altijd bewust van de risico’s van een natuurbrand. Aan de hand van het model kun je het verloop van een brand zichtbaar maken in het landschap. In een simulatie laat je zien hoe lang het duurt voordat een brand onder bepaalde omstandigheden bij de camping aankomt en hoeveel tijd er dus is om te evacueren. Is die tijd onacceptabel kort? Dan kunnen natuurbeheerders maatregelen nemen in het landschap om het risico te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van brandgangen of het planten van andere soorten bomen en struiken.”

Zie ook:

 

 

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box