Oekraïne-crisis centraal op agenda RCDV

11 maart 2022

Op de overvolle agenda van de RCDV stond donderdagavond en vrijdag uiteraard de Oekraïne-crisis centraal. De veiligheidsregio’s spelen hierin een belangrijke rol en zetten alles op alles om – samen met andere overheidspartners en maatschappelijke instellingen – deze crisis in goede banen te leiden. ‘Het is voor nu en de komende periode een enorme opgave die op ons afkomt’, vertelde Arjen Littooij. ‘Elk uur, elke dag is anders, het is op meerdere terreinen complex, er ligt heel veel druk op en het kan lang duren.’

Er zijn op dit acute thema nauwe contacten tussen de regio’s onderling en ook landelijk wordt een en ander opgetuigd. De leden van de RCDV hebben de verschillende onderdelen die deze crisis behelzen onderling in drie groepen verdeeld. ‘Hiermee organiseren we kracht voor veel verschillende vraagstukken en brengen we noodzakelijke regie aan voor deze complexe opdracht.’

OOV-rapport

Naast de Oekraïne-problematiek kwamen ook andere thema’s aan de orde. Op 16 februari 2022 is een eerste onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) verschenen naar de aanpak van de coronacrisis. Net als bij het onderzoek van de Inspectie J&V naar de samenwerking tussen Rijk en regio’s bij de aanpak van deze crisis, heeft het Veiligheidsberaad aangegeven een advies van de RCDV over het rapport op prijs te stellen. Het betreft dan de rol, observaties en aanbevelingen aan de veiligheidsregio’s. Daarover werd vrijdagochtend in de RCDV besproken. Het Veiligheidsberaad bespreekt het onderzoek op 21 maart.

Verder werd de strategische agenda van de RCDV besproken en kwam ook de stand van zaken van het belevingsonderzoek brandweerpersoneel aan de orde. Dit onderzoeksrapport wordt binnenkort in de Stuurgroep besproken alvorens het aan het Veiligheidsberaad wordt aangeboden.

Programmaplannen

De leden van de RCDV werden bijgepraat over verschillende jaarplannen, zoals die van de veilige energietransitie. Hierin wordt ingezet op het zo veilig mogelijk laten verlopen van de energietransitie. Ook de plannen van de vakraad Incidentbestrijding en vakraad Bedrijfsvoering zijn behandeld. De RCDV sprak haar complimenten uit voor al het werk dat door de collega’s in het land wordt verzet om deze plannen te realiseren.

Zie ook

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box