Onderzoek naar opvang hemelwater bij kazerne Hilversum

03 mei 2024

Brandweer Flevoland en Brandweer Gooi en Vechtstreek blijven naar mogelijkheden zoeken om stapjes te maken op de CO2-Prestatieladder. Vrijwilliger in Almere en student Rico Das doet voor zijn eindscriptie onderzoek naar de mogelijkheden en voordelen van het opvangen van hemelwater bij kazerne Hilversum. Rico licht zijn onderzoek toe.

Rico Das, vrijwilliger bij de kazernes Almere Buiten en Almere Veluws kant, is in het dagelijks leven student Engineering aan Hogeschool Windesheim in Almere. Op zoek naar een onderwerp voor zijn eindscriptie klopte hij aan bij de brandweer. “Vanwege mijn betrokkenheid bij de brandweer in Almere was het mijn wens om een afstudeerstage te vinden binnen de organisatie. Dat is gelukt. Per 7 februari startte ik met mijn stage bij het team Techniek & Logistiek (T&L) van Robert Raben.”

CO2-reductie

Rico maakt een onderzoeksverslag over het ontwikkelen van een ondergronds waterbassin bij kazerne Hilversum. Het bassin stelt de brandweer in staat om de pomptesten van alle tankautospuiten in Gooi en Vechtstreek uit te voeren op eigen terrein. ‘De winst hiervan is dat deze pomptesten dan niet meer bij de sportvelden in Hilversum uitgevoerd hoeven te worden. Dit betekent dat de blusvoertuigen niet elke keer van de kazerne in Hilversum naar de sportvelden hoeven te rijden. Dit levert een CO2-reductie op. In mijn onderzoek hoop ik dit met cijfers te onderbouwen. Hiermee kunnen we weer een stapje maken op de CO2-Prestatieladder.’

Waterbassin

Voor de pomptesten is een bassin nodig met minimaal 50.000 liter water erin. Voor het bassin heeft de brandweer een plek op het oog achter de kazerne in Hilversum. Rico: ‘Er lopen al afwaterleidingen van het dak naar beneden, waarmee het water opgevangen kan worden in het bassin. Met het bestaande dakoppervlak moet in theorie één miljoen liter water per jaar opgevangen kunnen worden. Maar we zien de trend dat er in de herfst en winter veel regen valt, terwijl het in het voorjaar en in de zomer juist erg droog is. We willen daarom kijken hoe groot het bassin moet zijn om zoveel water te hebben dat we ook de droge perioden kunnen overbruggen. Een brandput zou hiervoor een oplossing kunnen zijn. Hier zouden we in droge tijden water uit kunnen winnen om het bassin gevuld te houden. Als we het water alleen voor de pomptesten zouden gebruiken zou er geen probleem zijn, want dit water vloeit weer terug in het bassin. Maar we zien ook andere mogelijkheden voor het water.’

Praktische voordelen

De aanleg van een bassin heeft ook enkele praktische voordelen. Rico somt er een paar op: ‘Met een eigen bassin kunnen we efficiënter omgaan met de inzet van mensen van T&L. Daarbij kunnen we zelf pomptesten uitvoeren als er problemen met een pomp zijn. Zo kunnen we sneller achterhalen wat er mis is. Verder onderzoeken we of we het water kunnen gebruiken voor de wasplaats. Hiermee raken we wel water kwijt uit het bassin, want het vuile water kan niet terug de tank in. Tenzij we een waterzuiveringssysteem aanschaffen. Verder kunnen we het water als bluswatervoorziening inzetten. Drinkwaterleidingen worden steeds kleiner en dit leidt ertoe dat we in de toekomst misschien bij branden niet genoeg water kunnen winnen. Met het opgevangen regenwater kunnen we voertuigen voeden met water.’

Werkbezoek

In maart is Rico op bezoek geweest bij Kenbri in Dedemsvaart. Deze leverancier van tankautospuiten heeft ook een waterbassin op eigen terrein waar het pomptesten uitvoert. ‘Ik wil graag kijken wat ik daar voor ideeën kan opdoen voor mijn onderzoek. Hoe het bassin eruit? Hoeveel water zit er in? Houden ze rekening met legionella? Voor ons heel interessante informatie. Verder wil ik op korte termijn in gesprek met de gemeente om over het bassin te praten en de relevante regelgeving. Verder moeten we nog veel andere zaken uitzoeken. Een voorbeeld: Ik breng in kaart wat voor kabels en leidingen er allemaal lopen onder het achterterrein. Zaken die van belang zijn als we zouden willen gaan graven. Begin juni hoop ik mijn bevindingen met de brandweer te delen. Een harde deadline, want dan moet mijn scriptie af zijn.’

Zie ook

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box