Pakket aan maatregelen voor minder stalbranden

12 oktober 2021

Een pakket aan maatregelen dat minister Schouten voorstelt moet het aantal stalbranden en dierlijke slachtoffers in Nederland snel verminderen. De meeste dierlijke slachtoffers vallen, voor zover de oorzaak bekend is, bij branden veroorzaakt door gebrekkige elektra. Daarom worden jaarlijkse visuele keuringen van elektra voor álle stallen verplicht. Ook moeten de overlevingskansen van dieren worden vergroot. Onderzoek zal moeten uitwijzen hoe dat kan worden bereikt.

Dat schrijft minister Schouten in reactie op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Dit tot tevredenheid van Brandweer Nederland, dat samen met LTO Nederland, POV, de Dierenbescherming, het Verbond van Verzekeraars en overheid samenwerkt om de brandveiligheid te vergroten zodat er minder dieren omkomen. Zie ook de pagina Stalbranden.

Deze extra stappen zijn logisch en noodzakelijk en daar zijn we heel content mee.

‘Een stalbrand heeft grote impact op agrariërs, de directe omgeving, het dierenwelzijn en ook op betrokken brandweercollega’s, stelt portefeuillehouder Hans Zuidijk namens Brandweer Nederland in een eerste reactie. ‘Deze extra stappen zijn logisch en noodzakelijk en daar zijn we heel content mee. Het aantal dieren dat om komt bij deze branden ligt immers nog veel te hoog. Naast het door de minister ingevoerde maatregelenpakket zal ook de brandweer – onder andere door te spreken bij voorlichtingsbijeenkomsten van agrariërs en stalbranden te onderzoeken – mee blijven werken aan brandveilige stallen.’

Brandveilige veestallen

Praktische tips om uw stal brandveiliger te maken
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box