Pilot ‘Van jeugdbrandweer naar manschap’!

11 januari 2022

‘Met de start van deze pilot, geven we jeugdleden extra erkenning voor vaardigheden en kennis die zij opgedaan hebben tijdens hun periode bij de jeugdbrandweer. Zo versterken we elkaar’, zegt Jeroen Hermanns, Teamleider Incidentbestrijding en portefeuillehouder jeugdbrandweer.

‘Op 1 januari 2022 start Brandweer Limburg-Noord met een pilot waarin de jeugdbrandweerleden een gedeelte van de les- en leerstof van de manschapopleiding aangeboden krijgen. Zo kunnen zij het onderdeel Brandbestrijding al tijdens de jeugdbrandweerjaren afronden met een geldig examen’, licht projectleider Reinier Moors toe. ‘Als het jeugdlid vervolgens op 18-jarige leeftijd start bij de reguliere brandweer, stroomt deze in bij het tweede deel van de manschap-leergang: Technische Hulpverlening (THV), Incidenten met Gevaarlijke Stoffen (IBGS) en Waterongevallen (WO). Ze hoeven dan nog maar de helft van de opleiding te volgen. Ook zijn zij direct al inzetbaar.’

Regulier traject

Jeroen benadrukt: ‘Jeugdleden die niet kunnen of willen deelnemen aan dit traject, willen we niet uitsluiten van de jeugdbrandweer. Ze kunnen gewoon blijven meedoen met de activiteiten van de jeugdbrandweer maar worden niet getoetst. Aan het einde van hun jeugdbrandweercarrière krijgen zij dan niet het diploma Brandbestrijding.’

Deze pilot wordt in 2022 uiteraard doorlopend geëvalueerd en bijgesteld waar nodig.

Meer informatie over deze pilot vind je ook op de pagina Pilot Manschap voor jeugdbrandweer in beeld.

Het volledige artikel met daarin onder andere meer informatie over de opbouw per leeftijdsgroep lees je in het winternummer van de Brandweerkrant.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box