‘Rampzalige’ oefendag Brandweer en Reddingsbrigade

07 februari 2023

Vanuit een boerenschuur schreeuwen mensen wanhopig om aandacht, met hun voeten in het snel stijgende water. In het aangrenzende vakantiepark is de chaos nog veel groter. Daar zoeken mensen de veiligheid van een hoger gelegen punt, wachtend op helikopters om te worden geëvacueerd. Verderop ligt een boerenkar met vluchtelingen die is omgeslagen – ambulancebroeders helpen beknelde slachtoffers. In een zijarm van de rivier zwemmen mensen op zoek naar redding, maar de stroming is te sterk.

Het zou groot nieuws zijn voor de landelijke media. Gelukkig was het een oefening, één die de Nationale Reddingsvloot (NRV) elk jaar houdt. Op zaterdag 8 oktober was Hardinxveld-Giessendam het decor, met een grote rol voor de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. “Ook al was het een oefening, de kans dat een dergelijke situatie zich komende jaren ergens voordoet is reëel”, constateert Ernst Brokmeier, woordvoerder van de NRV. “Vorig jaar zomer nog zijn we met alle vijf de pelotons actief geweest tijdens de overstromingen in Limburg en België. Dat was wel uniek. Maar het klimaat verandert. Het is lastig te voorspellen waar, wanneer en op welke schaal, maar dat er ook in de toekomst op plekken wateroverlast zal zijn is zeer aannemelijk.” In de NRV werken onder meer de veiligheidsregio’s, Brandweer en Reddingsbrigade Nederland nauw samen.

Leerzame oefening

Vanuit Hardinxveld-Giessendam werd een overstroming van het eiland van Dordrecht gesimuleerd. Met alle rampzalige gevolgen van dien. Toch ging iedereen ‘met blije gezichten’ naar huis, vertelt Herman Nieuwenhuis, adviseur risicobeheersing en bevolkingszorg en oefeningsleider. “Ja, het was een heel leerzame oefening. Kijk, als er echt een keer een overstroming plaats vindt, dan weet je dat het chaos wordt en dat het nooit volgens de structuur verloopt die je had uitgedacht. Het oefendoel was daarom om zoveel mogelijk chaos te creëren. Dat is gelukt. En als het gebeurt, is het zaak om pragmatisch na te denken met de partners die aan zet zijn. Daarom is het goed dat we tijdens zo’n oefening elkaar en elkaars processen beter leren kennen.”

Meer bewustwording creëren

Ruim 300 professionals waren een dag lang in touw, met hulp van tientallen figuranten. Ook voor onze veiligheidsregio is een oefening als deze waardevol, zegt communicatieadviseur Michelle van der Veen. “Er is een overstromingsrisico opgenomen in ons regionaal risicoprofiel. Hierover willen we ook meer bewustwording creëren bij onze eigen mensen. Daar gaan we de komende tijd actief aan werken met onder andere een pagina op onze website.”

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box