RCDV in gesprek over toekomstbestendige crisisbeheersing

23 mei 2022

Crisisbeheersing is volop in beweging en ontwikkeling. Dit belangrijke thema stond centraal tijdens de tweedaagse themabijeenkomst ‘toekomstbestendige crisisbeheersing’ van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) op donderdag 19 en vrijdag 20 mei 2022. De groep van ruim 40 directeuren en commandanten, voorzitters en leden van de vakraden en operationeel verantwoordelijken uit de veiligheidsregio’s ging samen in gesprek over de ambities.

Weerbarstig in dynamiek

Tijdens de bijeenkomst sprak het gezelschap over crisisbeheersing op verschillende niveaus. ‘Crisisbeheersing is in de dynamiek weerbarstig. Het uitgangspunt zou moeten zijn één crisis, één overheid. Maar wat vooral ook blijkt tijdens deze tweedaagse is dat dit gesprek zeker niet afgerond is. Samen met onze crisispartners moeten we de ambities nog verder gaan uitdokteren’, aldus voorzitter Tijs van Lieshout.

Samenbrengen van disciplines

Bij crisisbeheersing gaat het om de optimale samenwerking van de verschillende kolommen, zoals brandweer, politie, gemeentes en de GGD GHOR. Het gesprek ging dan ook over bundelen van deze krachten en het bepalen van rollen en regie. In dit alles staat de burger centraal.

Van Lieshout voegt hierop toe: ‘Onze ambitie is om samen afspraken te maken over wat er in de gereedschapskist moet zitten, wat we als regio’s in huis moeten hebben om een crisis goed te kunnen bestrijden. Daarin is het ook belangrijk dat we in de aanpak onze flexibiliteit behouden. Zodat we vanuit onze expertise kunnen handelen en kunnen bepalen wat nodig is per situatie.’ Verder werd onder andere gesproken over de informatiepositie, crisiscommunicatie en kennis, kwaliteit en opleidingen.

Opbrengsten bundelen en uitwerken

De bijeenkomst ‘toekomstbestedige crisisbeheersing’ is de tweede in een reeks van drie, onder leiding van Lodewijk Asscher en Maikki Huurdeman. In april stond de RCDV al stil bij het onderwerp brandweerzorg. In juni wordt gesproken over informatievoorziening. Eerder zei voorzitter Tijs van Lieshout hier al over: ‘De wetsaanpassing vraagt erom dat we onze ambities nu op tafel leggen. Zo leveren we onze bijdrage waar nodig, en behouden we als veld de ruimte om het vak verder te verrijken.’

Zie ook

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box