Resultaten belevingsonderzoek brandweerpersoneel gepresenteerd

01 juli 2022

Vandaag zijn de resultaten van het 2e Belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel gepresenteerd aan het Veiligheidsberaad. De onderzoekers keken in het onderzoek naar de beleving van repressieve brandweermensen van ontwikkelingen in hun werk en in de brandweerorganisatie. ‘Er is nog steeds een grote betrokkenheid en passie voor het vak onder onze mensen. Maar we zien ook dat er een aantal zorgen zijn. Denk aan de ontwikkeling van taakdifferentiatie en de 20-jarenregeling. Dit herkennen we en is dan ook onderwerp van gesprek.’ reageert Tijs van Lieshout, voorzitter Brandweer Nederland.

Aantrekkelijke werkgever, grote betrokkenheid

De resultaten van het onderzoek van Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) zijn onder te verdelen in 12 thema’s, zoals vrijwilligersbeleid, vakbekwaamheid, werkdruk en verhouding met management. Het onderzoek laat zien dat deelnemers alles bij elkaar genomen tevreden zijn met hun werkzaamheden bij de brandweer en de organisatie van de brandweer in hun Veiligheidsregio. Tijs: ‘Het is mooi om te zien dat, net als in 2017, de betrokkenheid bij de brandweer groot is, met name bij de eigen brandweerposten. Ik ben ook blij dat de meeste vrijwilligers aangeven dat het werk bij de brandweer goed is te combineren met een (hoofd)baan en privéleven.’

Er is nog steeds een grote betrokkenheid en passie voor het vak onder onze mensen. Maar we zien ook dat er een aantal zorgen zijn.

Regionaal duiden van resultaten

De veranderingen ten opzichte van het onderzoek uit 2017 zijn klein. Bij acht onderwerpen geeft rond de helft van de deelnemers aan dat hun beleving niet is veranderd. Bij drie onderwerpen – organisatiecultuur, verhouding tussen werkvloer en leiding en vakbekwaamheid – is de beleving bij circa de helft van de deelnemers minder goed. Men is daarentegen positiever over de arbeidsomstandigheden. Er zijn daarnaast een aantal andere veranderingen te zien:

  • Men is positiever over het werven van vrijwilligers dan in 2017;
  • Het gevoel van waardering door de organisatie en het management is toegenomen;
  • De waardering ten opzichte van ‘uitruk op maat’ is toegenomen;
  • Men is positiever over hun eigen vakbekwaamheid;
  • Er is geen verbetering geconstateerd in vaker realistisch oefenen – wat zou kunnen bijdragen aan veiliger werken.

‘We zien uit dit onderzoek veel onderwerpen komen waarmee die alle componenten van ons werk raken. Er valt altijd verbetering te behalen. Omdat dit onderzoek een landelijk beeld geeft en het per regio nogal kan verschillen, is het nu belangrijk dat we de resultaten nu meenemen naar de regio’s en daar verder gaan duiden.’ zegt Tijs van Lieshout. ‘Op het gebied dan opleidingen zijn we ook landelijk aan zet. Om te kijken hoe we hier meer differentiatie in aan kunnen brengen. En daarmee een brandweeropleiding aanbieden die beter past bij de wens om snel inzetbaar te zijn.’

Webinar

Op 7 juli houdt NIPV een webinar, waarin de onderzoekers de resultaten toelichten. Wil je meer informatie of wil je je aanmelden voor dit webinar? Kijk dan op de NIPV-website.

Over het onderzoek

Er hebben 6.126 deelnemers aan het kwantitatieve deel van het onderzoek meegedaan, dat is 27% van al het repressief brandweerpersoneel. Het kwalitatieve deel van het onderzoek omvatte een drietal focusgroepen waaraan 61 beroeps en vrijwillige brandweermensen hebben meegedaan.

Het onderzoek is een vervolg op een eerder uitgevoerd onderzoek in 2017. In 2021 is het belevingsonderzoek herhaald op verzoek van het Veiligheidsberaad en de Raad Commandanten Directeuren Veiligheidsregio (RCDV). Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) heeft het onderzoek uitgevoerd. Dit onder aansturing van de stuurgroep met burgemeesters, vertegenwoordigers van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV), FNV Overheid, CNV Overheid, de CMHF, de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV), het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Veiligheidsberaad.

Zie ook

Denk mee tijdens webinar belevingsonderzoek

22 september 2021
Lees meer over Denk mee tijdens webinar belevingsonderzoek

Webinar belevingsonderzoek 2021 terug te kijken

15 oktober 2021
Lees meer over Webinar belevingsonderzoek 2021 terug te kijken
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box