Scenarioboek Energietransitie beschikbaar

14 juli 2023

Afgelopen week is op de website van het NIPV het Scenarioboek Energietransitie gepubliceerd. Het scenarioboek bevat 24 ongevalsscenario’s over onder meer waterstof, methanol, batterijen/accu’s, biovergister, zonnepanelen en LNG. Met de scenario’s kunnen veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en gebiedsbeheerders adviseren over de (omgevings)veiligheid van energietransitieprojecten.

Veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en gebiedsbeheerders hebben voor de uitvoering van hun taken inzicht nodig in de incidentscenario’s die van belang zijn voor de omgevingsveiligheid. Voor de energietransitie, voor de opwekking van alternatieve energie en het gebruik van nieuwe energiedragers, waren er nog geen uitgewerkte scenario’s. De scenario’s in het scenarioboek bieden een goed toegankelijke kennisbasis voor het adviseren over projectaanvragen rondom de energietransitie.

Basis voor scenario’s: projecten uit de praktijk

Samen met vijf veiligheidsregio’s, een omgevingsdienst en een havenbedrijf heeft het NIPV heeft de 24 scenario’s opgesteld. De scenario’s zijn ontleend aan (infrastructurele) energietransitieprojecten waarmee zij te maken hebben (gehad) en waarover zij adviseren.

Scenario’s bekijken?

Ga naar de website Scenarioboeken Omgevingsveiligheid.

Zie ook

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box