Tien jaar wijkbrandweer

17 januari 2023

De wijkbrandweer (m/v) is uitgegroeid tot een echte ambassadeur brandveiligheid in de wijk. Bijna tien jaar geleden werd in IJsselmonde de eerste wijkbrandweerman van Nederland aangesteld. In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn er inmiddels ook wijkbrandweermannen en –vrouwen actief in Schiedam, Capelle aan den IJssel en Barendrecht. En in het afgelopen jaar zijn in Ridderkerk en Vlaardingen wijkbrandweerlieden aangesteld voor een proefperiode van een jaar.

De wijkbrandweerlieden moeten het veiligheidsbewustzijn van de mensen vergroten en daarmee de brandveiligheid te verbeteren. Dit gaat via persoonlijk en laagdrempelig contact met vooral kwetsbare groepen in de wijk of gemeente, zoals senioren en kinderen. Het contact kan lopen via de sociale media, maar bezoeken, bijeenkomsten en spreekuren bij wijkcentra, scholen en seniorencomplexen vormen het leeuwendeel van de contactmomenten. Ouderen kunnen zelfs een thuisbezoek krijgen of deelnemen aan Broodje Brandweer-lunchen in de brandweerkazerne.

Midden in de maatschappij

Ook kan de wijkbrandweer, na een brand, op straat in gesprek gaan met wijkbewoners en informatie geven over brandveiligheid. Of, als daar behoefte aan is, een voorlichtingsbijeenkomst organiseren. De wijkbrandweer heeft nauw contact met veel partijen: politie, gemeentelijke diensten, thuiszorg- en welzijnsorganisaties en woningbouwcorporaties. En natuurlijk is er contact met de brandweercollega’s op de kazerne en coördineert de wijkbrandweer de activiteiten rond het thema ‘Veilig Leven’.
De wijkbrandweerman en -vrouw zijn bezig met alle aspecten van brandveiligheid in de regio. Zo is de wijkbrandweer in de afgelopen tien jaar uitgegroeid tot een belangrijke ambassadeur van de brandweer en staat hij midden in de maatschappij.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box