Uit de RCDV-vergadering

24 juni 2022

Vrijdag 24 juni 2022 kwamen de directeuren en commandanten van de veiligheidsregio’s weer fysiek bijeen. Op de agenda stond onder andere de toekomstverkenning brandweer en men werd bijgepraat over de voortgang van de taskforce Evaluatie Wet Veiligheidsregio. Ook werd gesproken over de evaluatie en doorontwikkeling van Grootschalig Brandweer Optreden en Specialistisch Optreden (GBO-SO) en de ondersteuning van politie bij het ontmantelen van drugslabs en de toekomst van crisisbeheersing. Een volle agenda, hieronder de belangrijkste thema’s op een rij.

Verkenning toekomst Brandweerzorg

In opdracht van de RCDV voert het NIPV een Toekomstverkenning Brandweer uit. De verkenning geeft inzicht in de trends en ontwikkelingen in brandweerzorg van de toekomst. Het moet daarmee dienen als richtingaanwijzer voor het strategische beleid van de RCDV. In de vergadering deelde NIPV-onderzoeker Hans Hazebroek de strategische vraagstukken, vooruitlopend op de publicatie van het onderzoeksrapport deze zomer. ‘Honderden mensen van binnen en buiten de brandweer zijn betrokken bij deze toekomstverkenning. Daarmee is het een waardevol stuk dat zowel van binnen naar buiten als van buiten naar binnen richting geeft. Ik ben nu al trots op het eindresultaat dat het resultaat is van een gedegen wetenschappelijk proces.’ zegt trekker Petra de Kam. De RCDV neemt strategische vraagstukken uit de toekomstverkenning mee als input voor de aanpassing van de Wet Veiligheidsregio.

Beeldmerk operationeel uniform veiligheidsregio

De RCDV heeft tijdens de vergadering ingestemd met het ontwerp voor het logo Veiligheidsregio. Daarnaast heeft de RCDV de opdracht gegeven aan de klantenraad brandweerkleding van NIPV om de bijbehorende kledinglijn voor een gezamenlijk uniform voor ongeveer 500 medewerkers van veiligheidsregio’s vast te stellen. ‘Dit logo en de aanvullende kledinglijn is een stap richting meer uniformiteit in huisstijl tussen de regio’s. Het is fijn dat we hiermee in de behoefte van verschillende regio’s kunnen voorzien.’ aldus trekker Hans Zuidijk. De klantenraad presenteert het ontwerp voor het logo en de kleding binnenkort aan de veiligheidsregio’s. De vakraad Bedrijfsvoering gaat onderzoeken in hoeverre dit logo ook op voertuigen, drukwerk et cetera toegepast kan worden.

Overige thema’s

In de vergadering werd ook gesproken over de opvang van vluchtelingen. Jaap Donker gaf een terugkoppeling over de afspraken die tussen het Veiligheidsberaad en het kabinet zijn gemaakt en de acties die hieruit voortkomen. Het jaarplan van de vakraad Leren en Ontwikkelen is vastgesteld. Hiermee liggen nu alle plannen van de vakraden vast. Ook is het jaarverslag 2021 van Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) besproken en werd een schriftelijke update gegeven over de toekomstverkenning crisisbeheersing.

Zie ook

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box