Uit de RCDV-vergadering

16 september 2022

Op vrijdag 16 september 2022 kwam de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) weer samen voor een fysieke vergadering. Afgelopen weken sprak de RCDV al wekelijks online over de asielcrisis. Tijdens de reguliere vergadering werd er gesproken over andere thema’s op de RCDV-agenda, zoals duurzaamheid, het draagvoorschrift brandweerkleding en vervolgstappen in informatieveiligheid. Hierbij de belangrijkste punten en uitkomsten op een rij.

Duurzaamheid in de kern van ons werk

Alle organisaties moeten stappen zetten in met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, zo ook de veiligheidsregio’s en de brandweer. Daarom was dit één van de punten op de agenda van deze vergadering. Onder leiding van de kernteam duurzaamheid sprak de RCDV over: hoe krijgt dit een plek in ons werk? Er werden goede ervaringen en ideeën uitgewisseld. ‘Duurzaamheid is niet het doel op zich, maar wel samen kijken hoe we ons werk een stukje duurzamer kunnen maken. Van duurzame inzetbaarheid tot milieuzaken, het raakt alle kanten van ons werk. Goed dat we hier in dit gezelschap aandacht hiervoor hebben en dit gesprek blijven voeren.’ vat plaatsvervangend voorzitter Hans Zuidijk samen.

‘Van duurzame inzetbaarheid tot milieuzaken, het raakt alle kanten van ons werk.’

Draagvoorschrift brandweerkleding

Met het oog op de introductie van het nieuwe operationeel uniform is het nodig een update vast te stellen van het draagvoorschrift brandweerkleding. ‘Het draagvoorschrift brandweerkleding draagt bij aan de veiligheid, herkenbaarheid en zichtbaarheid van de brandweer in Nederland.’ vertelt portefeuillehouder Hans Zuidijk.

Het is wel een onderwerp waarover verschillende meningen bestaan. In de bespreking tijdens de vergadering heeft Hans als portefeuillehouder toegezegd te kijken of aanvullende suggesties vanuit de regio’s nog een plek moeten krijgen. Daarmee wordt de nieuwe versie van het draagvoorschrift brandweerkleding verder uitgewerkt, vastgesteld en verspreid tijdens het aankomende brandweerevent. ‘In dit stuk staan de draagvoorschriften vermeld voor alle kledinglijnen: het operationeel uniform, de uitrukkleding, sportkleding, kazernekleding én het ceremonieel uniform. Voor elk van deze lijnen, en combinaties daarvan, is vastgelegd wanneer en hoe de betreffende kleding gedragen moet worden.’

Kerndata uit veiligheidsregio’s en brandweer

Eind 2021 heeft de minister van Justitie en Veiligheid het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) gevraagd om gezamenlijk met de veiligheidsregio’s tot een plan te komen voor verdere verbetering van gegevensverzameling en -verstrekking over brandweercapaciteit en -slagkracht. Hier is aan gewerkt en een eerste uitwerking van de informatiebehoefte van het ministerie, de RCDV en het Veiligheidsberaad heeft geleid tot een overzicht van de gewenste meetpunten. Denk aan diversiteit, leeftijdsopbouw en arbeidsomstandigheden et cetera. Portefeuillehouder Wim Kleinhuis zegt hierover: ‘De bestaande dashboards en het onderzoek brandweerkerndata voorzien op dit moment al voor een deel in deze informatiebehoefte rondom brandweercijfers. Voor de overige gewenste indicatoren is er verder onderzoek nodig. Hiervoor heeft de RCDV samen met J&V nu een projectplan vastgesteld dat naar het Veiligheidsberaad gaat.’

Verder zijn er tijdens de vergadering kwalificatiedossiers risicobeheersing vastgesteld en is het Referentiekader Netcentrische Crisisbeheersing besproken.

Zie ook

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box