Uit de RCDV-vergadering van december 2022

09 december 2022

Op vrijdag 9 december 2022 kwam de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) weer samen om het te hebben over uiteenlopende onderwerpen. Zo sprak zij over de weg naar een vitale status voor de veiligheidsregio’s, versterking van crisisbeheersing en natuurbrandbeheersing. Een aantal agendapunten op een rij.

Natuurbrandrisico in Nederland

Landelijk coördinator natuurbrandbeheersing Jelmer Dam (NIPV) nam de directeuren en commandanten mee in een stuk achtergrond rondom natuurbrandbeheersing. Welke situaties zagen we afgelopen jaren rondom natuurbranden in Nederland en buurlanden? En wat kunnen we komende jaren verwachten? Daarnaast werden de vervolgstappen en de rol van de bijbehorende taskforce besproken en vastgesteld. Portefeuillehouder Anton Slofstra voegt toe: ‘Het momentum om natuurbrandbeheersing structureler aan te pakken is nu. Er zijn al mooie initiatieven, maar de borging moet nu echt geregeld gaan worden. De aanpak van natuurbranden van de toekomst zit in onderzoek, preventie en slimme repressie. De taskforce moet deze componenten samenbrengen en in goede banen leiden.’

Vitale status veiligheidsregio’s

De minister heeft eerder dit jaar het voornemen uitgesproken om de veiligheidsregio’s als ‘vitale aanbieders’ te benoemen. Dit zou betekenen dat de veiligheidsregio’s vanaf dat moment gezien worden als partijen die een dienst aanbieden, waarvan de continuïteit van vitaal belang is voor de samenleving. Arjan Mengerink gaf een toelichting over wat dit voor consequenties kan hebben voor de regio’s, onder andere op het gebied van informatievoorziening: ‘Dit betekent onder andere dat we in het geval van een incident voorrang krijgen binnen relevante systemen. Maar ook dat we bij beperkte beschikbaarheid van hulp bij een cybercrises met voorrang geholpen worden.’ Komende maanden wordt hier onder andere binnen het Veiligheidsberaad verder over gesproken.

Zie ook

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box