Uit de RCDV-vergadering

13 mei 2022

Vrijdagochtend 13 mei 2022 kwam de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) samen voor een reguliere, online vergadering. Een korte agenda deze keer, met onder andere een vooruitblik op de tweedaagse crisisbeheersing van 19 en 20 mei aanstaande. Ook spraken de directeuren en commandanten over de crisisopvang van vluchtelingen en het vervolgproces voor het beeldmerk en operationeel uniform veiligheidsregio’s.

Project verbeteringen systeem commandovoering Brandweer

Verder is er ingestemd met het opstarten van een project om landelijk en regionaal verbeteringen aan te brengen in het systeem van commandovoering brandweer. ‘Leidinggevenden moeten zich bij de bestrijding van incidenten kunnen focussen op de voor hen op dat moment meest relevante taak. Je kan immers maar één taak echt goed doen. Een verbetering van dit systeem moet helpen om deze focus aan te brengen.’ aldus Anton Slofstra, directeur en brandweercommandant bij Veiligheidsregio Gelderland-Midden. De RCDV stelt hiervoor een projectgroep samen uit vertegenwoordigers van de vakraden incidentbestrijding, bedrijfsvoering en leren en ontwikkelen, in samenwerking met het NIPV.

Vooruitblik themabijeenkomst crisisbeheersing

De tweedaagse crisisbeheersing lijkt qua opzet op de eerdere bijeenkomst over brandweerzorg in april, en heeft als doel input ophalen voor de aanpassing van de wet veiligheidsregio’s. Directeur Veiligheidsregio Groningen Wilma Mansveld licht toe: ‘Het doel van de themabijeenkomst is om vanuit de RCDV een standpunt in te nemen om daarmee in gesprek te gaan met onze partners. In crisisbeheersing werken we met veel partijen samen, en het is dan ook belangrijk om hier de verbinding op te zoeken. De themabijeenkomst helpt ons om deze gesprekken gericht aan te gaan.’ Aanwezigen zijn directeuren en commandanten, voorzitters en plaatsvervangend voorzitters van de vakraden en verschillende operationeel verantwoordelijken uit de veiligheidsregio’s. Ook het NIPV is vertegenwoordigd.

Zie ook

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box