Update onderzoek Toekomstverkenning Brandweer

07 december 2021

‘We zijn als brandweer goed in het verlenen van hulp, maar we moeten ook om hulp kunnen vragen. Er moet nog veel gebeuren en veranderen voor 2030. De uitdagingen zijn taai en we zijn het eens over de problemen, maar de meningen over hoe ze op te lossen lopen uiteen.’ Dat is in 3 zinnen de samenvatting van de tweede Future Search Toekomstverkenning Brandweer.

‘Het was enorm inspirerend om weer fysiek en met veel verschillende stakeholders met elkaar te praten over verleden, heden en toekomst’, vertelt Petra de Kam, als RCDV-lid voorzitter van de stuurgroep van de Toekomstverkenning Brandweer na afloop van de twee Future Search-dagen. Stakeholders van binnen en buiten de brandweer waren uitgenodigd om mee te denken over belangrijke trends in de samenleving (dag 1) en wat dit betekent voor de brandweer (dag 2).

Future Search – dag 1

In september vond een eerste Future Search plaats. Met deze beproefde methodiek gingen 80 mensen met elkaar aan de slag. Onder leiding van lector Tonnie van der Zouwen (Avans Hogeschool) ging dit gemêleerde gezelschap, waaronder (gemeentelijke) bestuurders, een stadspredikant en een imam, brandweercollega’s en medewerkers van Salvage en waterschappen vanuit een zo breed mogelijk perspectief op zoek naar ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om vervolgens een inschatting te maken welke kansen en bedreigingen deze bieden voor de veiligheid in 2030. Zie het eerdere nieuwsbericht: Hoe ziet de brandweer er in 2030 uit?

Future Search – dag 2

Op de tweede dag zijn de eerder opgehaalde toekomstbeelden en inzichten uitgewerkt naar wat dit betekent voor de organisatie en taken van de brandweer. Aanwezigen werden uitgenodigd om 1 of 2 onderwerpen op de agenda te zetten en deze kort toe te lichten, waarna de onderwerpen werden besproken. Enkele onderwerpen die aan bod kwamen: de impact van de klimaatverandering, het versterken van innovatiekracht, techniek om Nederland brandveilig te maken, het merk brandweer in 2030, brandweerzorg als onderdeel van de samenleving, aantrekkelijke werkgever en inclusieve organisatie, strategisch HRM-beleid en zonder mensen geen brandweer.

Werksessie RCDV

Met de resultaten van de Future Search-dagen, het historisch perspectief en de literatuurstudie zijn huidige ontwikkelingen en toekomstige trends gebundeld in 7 samenlevingen en 1 zwarte zwaan (black swan). In een werksessie met de RCDV zijn per samenleving kansen, bedreigingen en strategische vraagstukken in kaart gebracht.

Vakraden

‘Maar daarmee is het onderzoek nog niet afgerond’, vertelt projectleider Hans Hazebroek (IFV). ‘Eind januari gaan we met een afvaardiging van de landelijke vakraden om tafel om ook met hen te bespreken wat de resultaten betekenen voor de organisatie en taken van de brandweer in 2030. Deze duiding wordt in februari afgerond. Het eindrapport met daarin de inzichten uit de literatuur, de Future Search-bijeenkomsten en gesprekken met vakraden en experts leveren we in het tweede kwartaal van 2022 op.’

Meerjarenagenda

‘Zo werken we aan een zorgvuldige Toekomstverkenning’, stelt Hans. Esther Lieben, namens de RCDV lid van de stuurgroep: ‘De resultaten van de Toekomstverkenning leiden uiteindelijk tot een meerjarenperspectief als input voor de meerjarenagenda voor de brandweerzorg en crisisbeheersing.’
Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) voert het onderzoek uit in opdracht van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV).

Kijk voor meer informatie op Toekomstverkeninning brandweer.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box