Van PFAS-houdend blusschuim naar fluorvrij blusschuim

17 juni 2022

Fluorhoudend blusschuim is een zeer effectief middel voor de brandweer en industrie. Maar het heeft ook nadelen. Het is slecht voor het milieu en de gezondheid. Daarom gaan veiligheidsregio’s, Brandweer en Bedrijfsbrandweer de komende jaren over naar een minder schadelijk, fluorvrij blusschuim. Om hen daarbij te helpen is een handig stappenplan ontwikkeld.

Fluorvrij blusschuim vraagt om een andere werkwijze. Zo zijn mogelijk aanpassingen nodig aan het materieel en kan bijscholing nodig zijn voor de brandweermensen die een schuiminzet moeten uitvoeren. Daarnaast is de keuze voor het juiste blusschuim essentieel om effectief te kunnen blussen of voor het goed afdekken van een giftige plas. Om een veilige transitie te maken naar fluorvrij blusschuim is er een handig stappenplan ontwikkeld voor veiligheidsregio’s, Brandweer en Bedrijfsbrandweer. Dit helpt om bijvoorbeeld wegwijs te worden in verschillende normeringen en schuimkenmerken bij de aanschaf van het juiste blusschuim. Het stappenplan vind je op www.transitieblusschuim.nl.

Naar verwachting wordt het gebruik van PFAS (Per- en Poly Fluor Alkyl Stoffen) bevattend blusschuim door de brandweer in 2025 verboden. Er wordt door fabrikanten al veel gedaan aan het ontwikkelen van fluorvrij blusschuim. Er is op dit moment al fluorvrij blusschuim op de markt dat voor de toepassingen door de brandweer goed bruikbaar is. Voor de hele grote scenario’s, zoals tankputbranden, wordt nog onderzocht of de fluorvrije blusschuimen ook geschikt zijn. Deze scenario’s zijn van toepassing voor grote bedrijven met brandbare vloeistoffen waarvoor primair de bedrijfsbrandweren verantwoordelijk zijn.

Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen

Het stappenplan is opgesteld door de werkgroep ‘Schuiminzet en alternatieven als bronbestrijding bij brand en IBGS’ die onderdeel is van het landelijk Specialisme Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS), in de werkgroep zitten specialisten en vertegenwoordigers van verschillende regio’s en van de grotere bedrijfsbrandweren. Daarnaast is er ook een vertegenwoordiger van het Landelijk Expertisecentrum Industriële Veiligheid aangesloten. Kijk voor meer informatie op de pagina Schuiminzet en alternatieven als bronbestrijding bij brand en IBGS, of neem contact op met Jan Jacobs, landelijk coördinator Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen bij NIPV. Voor meer informatie over bijscholing, neem contact op met Cees van Andel, Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid.

Zie ook

Schuiminzet en alternatieven als bronbestrijding bij brand en IBGS

Lees meer over Schuiminzet en alternatieven als bronbestrijding bij brand en IBGS

Specialisme Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS)

Lees meer over Specialisme Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS)
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box