Varend materieel weer klaar voor een jaar

26 april 2024

Hoewel het varend materieel wat minder vaak en minder goed te zien is dan de rode brandweerwagens, maakt het een onmisbaar onderdeel uit van de brandweerorganisatie. En ook dit materieel heeft goed onderhoud nodig. We nemen een kijkje achter de schermen bij de boten en bootjes van Brandweer Gelderland-Zuid!

De vloot in Gelderland-Zuid bestaat in totaal uit zeven vaartuigen. Dit zijn vijf brandweerhulpboten en twee blusboten. Ieder jaar worden deze vaartuigen naar de werf in Rotterdam gebracht voor onderhoud. Sinds februari dit jaar maken twee onderwaterdrones ook onderdeel uit van de vloot.

Groot onderhoud

De brandweerhulpboten van de locaties Beuningen, Asperen, Kerkdriel, Maasbommel en Maurik zijn al voor de jaarlijkse onderhouds- en controlebeurt geweest. Bij zo’n beurt wordt de complete boot inclusief trailer grondig nagekeken. Dankzij deze onderhoudsbeurten zorgen wij ervoor dat deze brandweerhulpboten in goede conditie operationeel inzetbaar blijven, zodat we veilig ons werk kunnen blijven doen. In april zijn de twee blusboten, om en om, naar de werf voor groot onderhoud.

Vakspecialisten

Op de rivier de Waal, de drukst bevaren Europese transportroute, wordt brandbestrijding op het water sinds midden jaren 80 uitgevoerd door drie blusboten. De Batouwe, de Gelderland (beide in Gelderland-Zuid) en de Zuid-Holland Zuid Zuid-Holland (in Zuid-Holland Zuid) rukken respectievelijk uit vanuit de havens van Tiel, Nijmegen en Dordrecht. Brandbestrijding op het water is geen gemeengoed binnen een ‘reguliere’ brandweerorganisatie. Denk alleen al aan de speciale nautische bemensing (schipper en machinist) en de kennis die nodig is voor groot onderhoud aan het varend materieel. Maar ook voor de procedures die gelden voor optreden op grote rivieren zijn vakspecialisten nodig. En die zijn er in de regio’s Gelderland-Zuid en Zuid-Holland Zuid.

Netwerk Scheepsincidentbestrijding

De ontwikkelingen in de nautische sector heeft de brandweer doen inzien dat verbreding noodzakelijk is van scheepsbrandbestrijding naar scheepsincidentbestrijding. Eind 2019 gaf de Vakraad Incidentbestrijding daarom de opdracht voor een landelijk project Scheepsincidentbestrijding (SIB). Dit project richt zich op vakbekwaamheid, ‘business intelligence’ en ‘governance’. Waar het bij het onderdeel ‘governance’ gaat over het in kaart brengen, samenbrengen en coördineren van initiatieven rondom nautische incidenten. Om op deze manier de bestaande samenwerkingsstructuren te verbreden en te komen tot één landelijk overlegorgaan. Dit landelijk overlegorgaan is inmiddels van start gegaan en heeft de naam Vakgroep Scheepsincidentbestrijding (SIB) gekregen. Naast de Vakgroep is er ook een Werkgroep SIB werkzaam en samen opereren zij onder de naam Netwerk Scheepsincidentbestrijding.

Meer weten over Scheepsincidentbestrijding?

Neem dan contact op met één van de specialisten van Gelderland-Zuid:
Lukas Vermeulen, Ronald Fortuin of Leon Schmidt.

Zie ook

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box