Veiligheid in de Regionale Energiestrategie 2.0

09 november 2021

De energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom werken overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders en maatschappelijke organisaties in 30 regio’s samen aan een Regionale Energiestrategie (RES). De veiligheidsregio’s, brandweer en het Instituut Fysieke Veiligheid volgen vanuit veiligheidsperspectief de ontwikkelingen van deze RES’en. De energietransitie levert immers ook nieuwe en soms onbekende risico’s op.

Op het RES-congres dat vorige week werd georganiseerd door het Nationaal Programma RES, deelde lector Nils Rosmuller in een paneldiscussie over bestuurlijk omgaan met risico’s van de energietransitie daarom een notitie van het IFV en Brandweer Nederland waarin aandacht wordt gevraagd voor veiligheid bij de totstandkoming van de RES 2.0.

Met deze notitie hebben we op nationaal niveau een mooie verbinding kunnen leggen tussen de energietransitie en veiligheid die hopelijk ‘afdaalt’ naar de regio’s.

Notitie

Nils Rosmuller: ‘De notitie ‘Input omgevingsveiligheid voor de RES’ vormt een mooie basis voor de RES-coördinatoren en -gesprekspartners om hen te assisteren bij de invulling van de omgevingsveiligheidsparagraaf in de RES 2.0. Deze notitie is gemaakt door een werkgroep van Brandweer Nederland en het lectoraat Energie- en transportveiligheid van het IFV.’ Robert Polman, voorzitter vakraad brandveiligheid en lid van de stuurgroep veilige energietransitie: ‘Met deze notitie hebben we op nationaal niveau een mooie verbinding kunnen leggen tussen de energietransitie en veiligheid die hopelijk ‘afdaalt’ naar de regio’s. Met de notitie wordt kort en bondig uitgelegd welke uitgangspunten en basisprincipes in het kader van (omgevings)veiligheid belangrijk zijn. Dit is een handvat voor de RES’en wanneer ze na moeten denken over veiligheid en helpt de veiligheidsregio’s in hun gesprek met de RES’en in de regio.’

Download de notitie ‘Input omgevingsveiligheid voor de RES’

RES-regio’s

Er zijn 30 RES’en in Nederland, niet congruent met de veiligheidsregio’s, provincies of welke andere geografische indeling dan ook. Een veiligheidsregio kan dus met een, twee of meer RES-en te maken hebben. Het is belangrijk om als veiligheidsregio verbinding te hebben met deze RES-en in de regio. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat veiligheid bij de energietransitie een gesprekonderwerp is in jouw RES(en). Dus als je wilt zorgen dat veiligheid op de agenda komt, dan is het zaak om het initiatief in handen te nemen en voortgang te bewaken. Door het IFV wordt verkend of, hoe en in welke mate veiligheid nu aan bod komt in de regionale energiestrategieën.

 


Wat is een RES en waarom zijn ze opgericht?

Een RES is een regionaal samenwerkingsverband voor de ruimtelijke inpassing van de energietransitie met de volgende functies:

  1. Regionaal vertalen van de nationale afspraken uit het Klimaatakkoord voor de sectoren Elektriciteit en Gebouwde Omgeving via regionale warmteplannen, energie-infrastructuurplannen en de opgave voor hernieuwbare energie opwekking.
  2. Bouwstenen leveren voor de ruimtelijke plannen (POVI/GOVI en andere instrumenten uit Omgevingswet). Via de RES kan de besluitvorming voor de ruimtelijke inpassing van de duurzame energieopwekking en de energie infrastructuur worden voorbereid in goed overleg met alle maatschappelijke partners en betrokkenen binnen de regio.
  3. Organiseren van interactie en samenhang tussen regionale structuren.
  4. Bevorderen van de maatschappelijke acceptatie van de energietransitie via bewustwording, kennisoverdracht en urgentiebesef bij inwoners van de regio.

Meer informatie

Op 3 november vond een RES-congres plaats voor betrokkenen bij de RES’en vanuit het Nationaal Programma RES. Hier vond ook de hierboven genoemde paneldiscussie plaats over bestuurlijk omgaan met risico’s van de energietransitie. Meer informatie over de RES vind je op: De regionale energiestrategie en VNG en RES.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box