Virtueel oefenen voor brand in buurtbatterij

26 april 2022

Ook binnen de brandweer wordt steeds meer gebruik gemaakt van Virtual Reality (VR) voor het trainen van brandweermensen. In digitale trainingsomgevingen kunnen situaties met een hoog risico veilig worden geoefend. Bijvoorbeeld bij een brand in een buurtbatterij. Zoals de naam al aangeeft, slaat de hele buurt de opgewekte zonne- of windenergie gezamenlijk op. Dit is handig voor huishoudens die zelf minder ruimte hebben voor een dergelijk apparaat.

De veiligheidsregio Midden-West Brabant ontwikkelde eerder al een VR-tool om brandweermensen te laten oefenen met brand bij zonnepanelen en kleine batterijen. Samen met de veiligheidsregio’s Haaglanden, Gelderland-Zuid en NIPV, hebben ze nu een VR simulatie ontwikkeld om te oefenen met brand met buurtbatterijen.

Beperkt

Door de uitbreiding met buurtbatterijen kan nu ook worden geoefend met brandweeroptreden bij grotere Energie Opslag Systemen (EOS’en). Dit onderwerp leent zich bij uitstek om virtueel mee te oefenen, omdat het aantal buurtbatterijen en daarmee de mogelijkheid fysiek te oefenen nu nog beperkt zijn. Daarnaast biedt het een goed platform om de procedures die rondom incidentbestrijding bij EOS’en zijn ontwikkeld in de praktijk te toetsen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Eric Didderen, trainer-adviseur Brandweeropleidingen operationeel, NIPV.

Zie ook Oplevering VR simulatie buurtbatterijen op de NIPV-website.

Zie ook

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box