Brandveilig leven

Werkloze jongeren opleiden om de brandveiligheid in de wijk te vergroten. In Amsterdam gebeurt het. Brandweerman Zouhair wist kansarme jongeren te enthousiasmeren om brandveiligheidsvoorlichter te worden. In zes weken tijd bezochten vier jongeren 300 huizen binnen de eigen gemeenschap. Ze bekijken samen met de bewoners hoe ze de woning brandveiliger kunnen maken.

Een brandveilige samenleving is een taak van ons allemaal. Dat kunnen wij als brandweer niet alleen. Daarbij hebben we de hulp van burgers, instellingen en bedrijven nodig. Samen kunnen we mensen bewuster maken van de risico’s op brand en ze helpen bij het brandveiliger maken van hun leefomgeving. Dit noemen we Brandveilig leven.

Netwerken en verbinden

Een brandveilig leven bereiken we door kleine en grote dingen: het gesprekje met onze buren, de voorlichting op school en het aangaan van samenwerking met bedrijven en zorginstanties. Dit vraagt om andere competenties van ons als brandweer. Netwerken en verbinden wordt steeds belangrijker. Collega’s in de regio’s zetten veel slimme projecten op om mensen thuis te helpen brandveiliger te leven. Ook zijn we landelijk in gesprek over de samenwerking met diverse branches en het verbeteren van de productveiligheid. We zoeken naar verankering in wet- en regelgeving. Verder zullen we meer risicogericht dan regelgericht gaan werken en passen onze vakbekwaamheid daarop aan.

Het moet vanzelfsprekend worden dat wanneer je bij de brandweer solliciteert, je ook een bijdrage levert aan preventie.

H. Linde
Speerpunten Brandveilig leven
'Door Zouhair ben ik wakker geworden'

Van Strategische reis tot uitvoeringsagenda

De wereld om ons heen verandert. Dit gaat samen met nieuwe risico’s De brandweer zal zich ook op deze risico’s moeten richten.

Van Strategische reis tot uitvoeringsagenda
Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box