De doctrine brandbestrijding

Zware rookontwikkeling met een ongewoon geelbruine kleur. Dat is wat de brandweerploeg ziet als ze aankomen bij de scheepswerf in De Punt. Twee teams van twee man gaan de loods in voor een verkenning. De situatie binnen is totaal anders dan verwacht. De brandweermannen hebben zicht in de hele loods. Eén van de mannen moet een eindje teruglopen naar de ingang omdat een slang is blijven haken. Op dat moment vindt met een enorme explosieve kracht de verbranding van de rookgassen plaats.

Op 9 mei 2008 kwamen drie brandweercollega’s om het leven. Dit incident vormde de aanleiding om op een andere manier om te gaan met brandbestrijding. Het was de aanleiding om te starten met de ontwikkeling van een brandweerdoctrine. Daarin zijn onder andere meer opties dan tot nog toe gebruikelijk was voor veilige en effectieve inzettactieken voor brandbestrijding opgenomen. Een team bestaande uit lectoren Brandweerkunde en Brandpreventie van de Brandweeracademie en vertegenwoordigers van Brandweer Nederland zijn samen met mensen uit het veld hiermee aan de slag gegaan.

De doctrine brandbestrijding beschrijft hoe de brandweer het meest veilig en effectief kan optreden. Het is geen voorschrift of procedure, maar biedt kennis en inzicht.

De doctrine brandbestrijding beschrijft hoe de brandweer het meest veilig en effectief kan optreden. Het is geen voorschrift of procedure, maar biedt kennis en inzicht. In de doctrine brandbestrijding worden de uitgangspunten (strategische doctrine), de verschillende modellen (tactische doctrine) en een aantal operationele werkwijzen (operationele doctrine) behandeld. De basisprincipes van brandbestrijding zijn onderdeel van de operationele doctrine. Het kwadratenmodel, de sturingsdriehoek en het kenmerkenschema zijn onderdelen van de tactische doctrine.

Het kwadrantenmodel

Ten tijde van het incident in De Punt behoorden twee inzettactieken tot de standaard: de offensieve binneninzet en de defensieve buiteninzet. Om veiliger op te treden, hebben wij het kwadrantenmodel ontwikkeld. Dit kwadrantenmodel was het onderdeel van de Brandweerdoctrine dat als eerste gereed is gekomen. Met dit model heeft de bevelvoerder de keuze uit vier inzettactieken.

  • Offensieve binneninzet
  • Defensieve binneninzet
  • Offensieve buiteninzet
  • Defensieve buiteninzet

Het kwadrantenmodel is opgenomen en geactualiseerd in de Doctrine brandbestrijding.

Het kwadrantenmodel
Gebouwkenmerken

Brandweerdoctrine

De doctrine brandbestrijding handelt alleen over de kerntaak brandbestrijding. Een toekomstige brandweerdoctrine is meer dan dat en door verbreding naar incidenten anders dan brand moet het fundament gelegd worden voor de brandweerdoctrine. De doctrines voor de andere kerntaken (technische hulpverlening, incidentenbestrijding gevaarlijke stoffen en waterongevallenbestrijding) worden in een later stadium verder uitgewerkt.
Daar waar in de doctrine brandbestrijding gesproken wordt over ‘brandweerdoctrine’ of ‘doctrine brandveiligheid’, moet in de meest voorkomende gevallen ‘doctrine brandbestrijding’ gelezen worden.
We gaan door met innoveren, onderzoeken en vooral ook kennis delen binnen en buiten de brandweer. Allemaal met het zelfde doel: een veiliger en efficiënter optreden.

Meer weten?

Dit is een afbeelding van Vakraad Incidentbestrijding Dit is een afbeelding van Vakraad Incidentbestrijding
Vakraad Incidentbestrijding
vakraad-incidentbestrijding@nipv.nl
Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box