RI&E Brandweer

Risico Inventarisatie en Evaluatie

De Branche RI&E Brandweer (Risico-Inventarisatie & Evaluatie Brandweer) is een methodiek om de risico’s te inventariseren en te evalueren en om een plan van aanpak op te stellen.

De Branche RI&E Brandweer is een methodiek om de risico’s te inventariseren en te evalueren en om een plan van aanpak op te stellen.

In 2018 is de warme RI&E beschikbaar gekomen en december 2020 de natte RI&E. Beide RI&E’s gaan in op:

  • de inventarisatie van de maatregelen en berekening van de risico’s
  • de inventarisatie van de ontwikkelfasen
  • het opstellen van een plan van aanpak

Wat is RI&E?

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een overzicht van de risico’s. Het gaat daarbij om een groot aantal arbogerelateerde onderwerpen, zoals brandveiligheid, kantoorinrichting, werkdruk en stress, ongewenst gedrag en machines en arbeidsmiddelen. De RI&E geeft precies aan op welke terreinen zaken geregeld zijn, en waar nog niet. Hierdoor krijgen zowel de organisatie als haar medewerkers inzicht in de risico’s die tijdens het werk gelopen worden.

Vervolgens zijn de risico’s geklasseerd (hoog-middel-laag) en is er een Plan van Aanpak gemaakt, waarin staat welke risico’s wanneer en door wie worden aangepakt. Het hebben van een RI&E is verplicht op basis van de Arbo-wet en is daarnaast bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen en aanpassen van het arbobeleid. Een RI&E inclusief Plan van Aanpak dient te worden getoetst door de arbodienst. Het Plan van Aanpak wordt jaarlijks met de OR besproken.

Zie ook

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box