Standpunten

Lees hier de standpunten van Brandweer Nederland over verschillende onderwerpen.

Rookmelders ook in bestaande bouw verplicht

De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Als je slaapt, ruik je niets, je neus werkt niet. Alleen je gehoor werkt nog. Doordat rook veel giftige gassen bevat, raak je snel in een diepe bewusteloosheid. Vaak al binnen enkele minuten. Rookmelders zijn van levensbelang, en niet alleen als je slaapt. Hoe sneller je een brand ontdekt, des te meer tijd en kans heb je om je huis veilig te verlaten.

‘Niet voor niets pleiten wij al vanaf 2015 voor verplichting van rookmelders in bestaande bouw’, zegt Hilda Raasing namens Brandweer Nederland (zie: Resultaten onderzoek Brandweeracademie naar effectiviteit rookmelders). ‘Voor nieuwbouw geldt al dat op iedere verdieping waar gewoond wordt een rookmelder moet hangen. Dat minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze verplichting nu ook wil laten gelden voor bestaande bouw, stemt ons uiteraard zeer tevreden.’

Blij met deze stap

De verplichting van één rookmelder per verdieping is wel minimaal. ‘Toch zijn we blij dat deze stap is genomen. We zien dat de landen om ons heen ons al voor zijn gegaan, we liepen in dat opzicht een beetje achter. Maar met minimale inspanningen en minimale kosten kunnen we enorme stappen voorwaarts maken in brandveiligheid. En daar is het ons om te doen.’

Het voorstel om dit vast te leggen in bouwregelgeving is inmiddels in internetconsultatie gegaan. Hiermee geeft de minister invulling aan het advies van brandweer, gemeenten, vastgoedeigenaren en de bouwende partijen om rookmelders voor alle woningen verplicht te stellen. Zie Rijksoverheid.nl: ‘Rookmelders straks ook verplicht voor bestaande bouw’.

Rookmelders redden levens

De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Als je slaapt, ruik je niets. Alleen je gehoor werkt nog.

Bezoek de pagina Meer informatie
Stel een vraag