Meer dierlijke slachtoffers door stalbranden in 2022

02 mei 2023

Na een fikse daling van het aantal stalbranden in 2021 neemt in 2022 het aantal stalbranden weer toe, naar 42 stuks. Hierbij kwamen ruim 130.000 dieren om, waaronder veel pluimvee, meldt het Verbond van Verzekeraars in de jaarlijkse risicomonitor.

Inzetten op voorkomen en beperken

‘Jammer dat de daling niet doorgezet heeft,’ vindt Peter Bandsma als portefeuillehouder stalbranden vanuit Brandweer Nederland. ‘Een stalbrand is verschrikkelijk voor alle betrokkenen mensen én dieren. Je wilt dit zo veel mogelijk voorkomen, of in ieder geval de impact beperken. Daarvoor moet je aandacht hebben voor preventie, maar ook voorbereid zijn op een brand om hem zo beheersbaar te houden. Denk hierbij aan het indelen van stallen in kleinere compartimenten. Nu ben je vaak als brandweer te laat om nog veel te kunnen betekenen.’

‘Maatregelen die ons helpen in de bestrijding zijn belangrijk om de schade en dierlijke slachtoffers te beperken. Denk hierbij aan het indelen van stallen in kleinere compartimenten.’

Meer wettelijke maatregelen op beheersbaarheid

Brandweer Nederland onderstreept dan ook het belang van wettelijke maatregelen om stalbranden te voorkomen en beperken, en is blij met de aandacht van het ministerie voor brandpreventie. Zo zetten het ministerie en de branche sterk in op meer en betere technische controles en elektrakeuringen. ‘Daarmee is een goede koers ingezet. Geen brand betekent ook geen dierlijke slachtoffers,’ licht Peter toe. ‘Toch blijven stalbranden altijd voorkomen. Dus het is belangrijk om ook aandacht te hebben voor het beperken van schade en dierlijke slachtoffers als het eenmaal brandt. Het nemen van maatregelen die ons helpen om de brand effectief te bestrijden.’

‘Waar je dan aan kunt denken is het indelen van stallen in compartimenten, het vastleggen van een maximumgrens aan het aantal dieren in een compartiment en het een maximale grootte van deze compartimenten. Door stallen anders in te delen is het voor ons uiteindelijk makkelijker om dierenlevens te redden.’ Deze aanbevelingen kwamen eerder ook al terug in het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Samenwerking

Al sinds 2012 werkt Brandweer Nederland samen met de Dierenbescherming, het Verbond van Verzekeraars, Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) en LTO Nederland aan het verbeteren van de brandveiligheid van stallen. Het uitgangspunt van de samenwerking blijft dat boeren worden geholpen om stappen te zetten ter verbetering van de brandveiligheid. Dit om bij te dragen aan een integrale verduurzaming van de veehouderij. Daarbij wordt vooral gefocust op voorlichting en innovatie om stallen brandveiliger te maken. Bijvoorbeeld snelle detectie, het voorkomen van kortsluiting en methodes om in het geval van brand de gevolgen te beperken.

Bezoek de pagina Jaarlijkse risicomonitor

Zie ook

Minder stalbranden in 2021: goede ontwikkeling maar nog geen trend

21 april 2022
Lees meer over Minder stalbranden in 2021: goede ontwikkeling maar nog geen trend

Pakket aan maatregelen voor minder stalbranden

12 oktober 2021
Lees meer over Pakket aan maatregelen voor minder stalbranden
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box