Brand in een windturbine in Zeewolde

Het is rond het middaguur van 27 september 2017 als aan het Lepelaarpad in Zeewolde een windturbine in brand vliegt.

Kees-Jan Klaver was de Officier van Dienst tijdens dit incident. Hij vertelt: ‘Ik kreeg samen met een tweetal tankautospuiten en een hoogwerker een melding van ‘een gebouwbrand agrarisch’. Aanrijdend bleek het te gaan om een windturbine welke in brand zou staan. In de eerste melding werd aangegeven dat het bovenin de windturbine zou branden en er nog twee monteurs aanwezig zouden zijn. Je weet dat je geen mogelijkheden hebt om bij een brand naar boven te gaan om te redden of te blussen. Ook de brand in Ooltgensplaat in 2013, waar twee monteurs om het leven kwamen, gaat op dat moment door je hoofd.’

https://twitter.com/Fartree/status/913002869200232451?s=20

Afstand houden

Nog aanrijdend blijkt dat de monteurs zichzelf al in veiligheid hadden weten te brengen. Bij aankomst geeft Klaver opdracht om de omgeving op enkele honderden meters af te zetten en niet in de buurt van de turbine te komen. Hij zoekt contact met de brandweer van Haaglanden om te vragen of het inzetten van haar grote kraan een mogelijkheid is bij een eventuele blussing. Dit is helaas geen optie, omdat er vanuit de (werkbak van de) kraan geen mogelijkheid is om de brand te bestrijden. Er zit dus niks anders op dan te wachten tot de windturbine is uitgebrand. Daarbij moest er rekening mee gehouden worden dat delen naar beneden konden vallen.

Overdragen

Als de vlammen zijn verdwenen en de turbine alleen nog narookt, wordt het incident overgedragen aan de exploitant. Klaver geeft als raad mee pas actie te ondernemen wanneer de rook weg is. Voor de brandweer houdt het hier op: ‘De exploitant heeft de expertise en kennis over de constructie en kan de inschatting maken of de situatie veilig is, wij als brandweer niet’, aldus Klaver.
Op verzoek van de exploitant komt de brandweer de volgende dag nog een keer komen kijken. Er is inmiddels een kraan opgesteld, van waaruit nog vlammen te zien zijn. Maar vanwege de hoogte is het niet mogelijk om te blussen.

Turbinebladen

‘Drie dagen na de brand zijn wij nogmaals ter plaatse gekomen. Midden in de nacht zijn toen, vermoedelijk door de harde wind, alle drie de turbinebladen naar beneden gevallen. Alle drie de bladen lagen op circa twintig tot dertig meter afstand van de turbine. Van binnen bleek het hout in deze bladen nog te branden. We hebben vervolgens de bladen afgeblust en zijn retour gegaan naar de kazerne’, eindigt Klaver zijn relaas.

Mijn collega’s die bij wijze van spreken morgen bij een vergelijkbaar incident kunnen komen te staan wil ik meegeven: je kan bij een brand in de gondel van een windturbine vrij weinig. Afstand houden, afzetten en het uit laten branden is de enige mogelijkheid die wij als brandweer hebben.

Kees-Jan Klaver, Officier van Dienst

Handelingsperspectief

De belangrijkste handelingsperspectieven bij de bestrijding van een brand in een windturbine zijn:

  • Bij brand bovenin de turbine: de brand gecontroleerd laten uitbranden.
  • Bij brand onderin turbine: reguliere brandbestrijding, met aandacht voor hoogspanning.
  • Bij vallende delen: direct de omgeving afzetten in een straal van 500 meter.
  • Activeer, waar mogelijk en veilig, noodknoppen.

Voor een ongeval in een windturbine zijn de belangrijkste handelingsperspectieven:

  • Hulpverlening bovenin de turbine: optreden door een basisbrandweereenheid is niet mogelijk: de valbeveiligingssets van de brandweer zijn niet geschikt om op te treden in windturbines.
  • Hulpverlening bovenin de turbine: alarmeer hoogtereddingsteam (HRT) via de alarmcentrale.
  • Hulpverlening onderin de turbine: behandel deze als reguliere hulpverlening, waar nodig met ondersteuning door een HRT indien het slachtoffer zich in de kelder bevindt of alleen via een mangat te bereiken is.
  • Activeer, waar mogelijk en veilig, noodknoppen.

Leerzame casussen

Regelmatig plaatsen we interessante en leerzame casussen.

Meer casussen
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box