Brand op het dak van een brouwerij

Op 16 augustus 2020 breekt er brand uit in een zonnepaneelinstallatie op het dak van de brouwerij van Heineken in Den Bosch. Luc Wouters is de bevelvoerder van de eerste tankautospuit die wordt ingezet.

Wouters vertelt: ´Aanrijdend zagen wij in de verte een grote zwarte rookkolom. De meldkamer wist ons toen al te vertellen dat er zonnepanelen bij de brand betrokken waren. Dat in combinatie met de rookkolom gaf ons het beeld dat er sprake was van een dakbrand. Bij het oprijden van het terrein heb ik, gezien het beeld van de rookkolom en onze bekendheid met het object, opgeschaald naar ‘grote brand’ en om een tweede redvoertuig gevraagd.´

Verkenning

Bij aankomst werd de brandweer opgevangen door de bhv’er. Deze is ingestapt en reed mee in het blusvoertuig tijdens een rondomverkenning. Door de rondomverkenning kreeg Wouters snel een beeld van waar ongeveer op het dak de brand woedde. Zo kon het voertuig op de juiste plaats worden gepositioneerd. De bhv’er bevestigde dat er zonnepanelen in brand stonden. Daarnaast wist Wouters uit zijn inwerktraject dat er een gasleiding op het dak liep.
Na de plaatsbepaling deed een ploeg met ademlucht en 1000V-handschoenen een verkenning. De ploeg ging via een kooiladder aan de veilige zijde naar boven. De autoladder is gelijktijdig gereedgemaakt voor het uitvoeren van een blussing. De bhv’er sloot ondertussen de gasleiding af. De verkennende ploeg wist vanaf de kooiladder al snel te vertellen dat een aantal zonnepanelen en bekabeling in brand stonden, maar dat de dakbedekking nog niet bij de brand betrokken was. De uitbreiding leek niet snel te verlopen. Dat beeld werd even later vanuit de autoladder bevestigd.

Blussen

Met de torenstraal is in eerste instantie een verdere uitbreiding naar andere panelen en overslag naar het dak voorkomen. Daarna heeft de bemanning van de ladder een snelle blusactie uitgevoerd. In de tussentijd heeft de bhv’er de installatie op eigen initiatief uitgeschakeld. Wel werden tijdens de brand de sprinklers in de ondergelegen hal geactiveerd. Dit werd vermoedelijk veroorzaakt doordat hete rookgassen via de luchtbehandelingsinstallatie in het pand terecht zijn gekomen. Daarom liet Wouters twee personen binnen een verkenning uitvoeren om te kijken of er daar iets aan de hand was. Zij konden al snel vertellen dat er binnen geen branduitbreiding was.

Terugkijken

Terugkijkend op dit incident is Wouters positief over het uitvoeren van de rondomverkenning met het voertuig: ´Hierdoor hebben wij, zeker gezien de grote omvang van het object, veel tijd gewonnen en konden we snel een goede plaatsbepaling doen.´ Ook kijkt hij tevreden terug op de snelle opschaling. In eerste instantie was het vermoeden dat er sprake was van een dakbrand op een loods met onder meer een palletopslag. ´In zo’n risicovolle situatie zit men er beter mee verlegen dan om verlegen´, stelt Wouters.

`Het is voor collega’s goed om helder te hebben wat de mogelijke risico’s zijn van incidenten met zonnepanelen. Ik merkte zelf dat ik de mogelijke risico’s van zonnepanelen niet scherp op mijn netvlies had. Je hoeft niet tot in detail te weten hoe een zonnepaneel werkt, maar wees bekend met de risico’s. Maak bij twijfel ter plaatse ook gebruik van specialisten die je meer over de installatie kunnen vertellen. Zo kon de veiligheidsman van Heineken, voor ons in dit geval, de installatie zover mogelijk afschakelen en ons van meer informatie voorzien.´

‘Mijn collega’s die bij wijze van spreken morgen bij een vergelijkbaar incident kunnen komen te staan wil ik meegeven: bekijk de situatie goed en maak op basis daarvan een inschatting of het veilig is of niet. Maak daarbij gebruik van je worplengte bij installaties die mogelijk onder spanning staan, zoals zonnepanelen, en houd afstand tot je weet dat de situatie veilig is.’

Luc Wouters, bevelvoerder

Leerzame casussen

Regelmatig plaatsen we interessante en leerzame casussen.

Meer casussen
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box