Wat kost een brandweeruniform?

De brandweerkleding voor de brandweer in Nederland wordt verzorgd door het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). Het gaat hierbij om de uniformkleding, kazernekleding en sportkleding voor circa 27.000 brandweermensen. Door de kleding gezamenlijk te laten fabriceren en in te kopen wordt de herkenbaarheid en zichtbaarheid van de brandweer vergroot. De Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) en NIPV hanteren met ingang van het boekjaar 2022 één gezamenlijk financieringsmodel voor alle brandweerkleding welke via NIPV aan de veiligheidsregio’s wordt geleverd.

De prijzen van de brandweerkleding worden jaarlijks vastgesteld door de klantenraad brandweerkleding. De klantenraad bestaat uit vertegenwoordigers vanuit het veld met verschillende vakinhoudelijke expertise (o.a. op het gebied van arbeidsveiligheid, bedrijfsvoering en financiën). De klantenraad bevordert de samenwerking tussen de regio’s en NIPV op het gebied van toekomstige ontwikkelingen, aanbestedingstrajecten en financieringsafspraken voor brandweerkleding

Eén financieringsmodel voor alle kleding

De RCDV en NIPV hanteren één financieringsmodel voor alle brandweerkleding. Dit model is op aanwijzing van de RCDV en in nauwe samenwerking met deskundigen uit de brandweerorganisatie en NIPV tot stand gekomen.

De verkoopprijs van de brandweerkleding bestaat uit: inkoopprijs + opslagpercentage + btw

  1. De inkoopprijs.
    Deze wordt bepaald door de kwaliteitseisen vanuit de brandweer en de prijsafspraken met de leverancier van de brandweerkleding. Dit gebeurt in een aanbestedingstraject.
  2. Het opslagpercentage van NIPV.
    Voor 2022 is dit vastgesteld op 23%. Dit is nodig voor de dekking van de vaste kosten (voor personeel, magazijn, vervoer, voorraadbeheer) en eenmalige projectkosten voor het operationeel uniform (draagproeven, Europese aanbestedingen, logistiek externe dienstverlener). Dit percentage kan jaarlijks wijzigen.
  3. De btw voor brandweerkleding van 21%.

Het huidige opslagpercentage van 23% is gebaseerd op de geprognosticeerde afzet van brandweerkleding in 2022-2026. Tekorten of overschotten verrekent NIPV na vijf jaar met de veiligheidsregio’s. NIPV maakt dus geen winst op het leveren van brandweerkleding aan de veiligheidsregio’s.

Meer weten?

Dit is een afbeelding van NIPV-kledingteam Dit is een afbeelding van NIPV-kledingteam
NIPV-kledingteam
079 3304735 kleding@nipv.nl

Zie ook

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box