Klantenraad brandweerkleding

De brandweerkleding voor de brandweer in Nederland wordt verzorgt door het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). Het gaat hierbij om de uniformkleding, kazernekleding en sportkleding voor circa 27.000 brandweermensen. Door de kleding gezamenlijk te laten fabriceren en in te kopen wordt de herkenbaarheid en zichtbaarheid van de brandweer vergroot.

De klantenraad brandweerkleding bestaat uit vertegenwoordigers uit het veld met verschillende vakinhoudelijke expertise (onder andere op het gebied van arbeidsveiligheid, bedrijfsvoering en financiën). De klantenraad bevordert de samenwerking tussen de regio’s en het NIPV op het gebied van toekomstige ontwikkelingen, aanbestedingstrajecten en financieringsafspraken met betrekking tot brandweerkleding. De klantenraad komt minimaal viermaal per jaar bijeen.

Taken van de klantenraad

De klantenraad fungeert, namens de RCDV, als opdrachtgever van het NIPV voor het beheer en de (door)ontwikkeling van de huidige kledinglijnen voor de brandweer. Het betreft de volgende taken:

 • bewaken van financieringsafspraken (incl. kostenverdeelmodel) in brede zin;
 • bewaken van en sturen op mogelijke risico’s welke de continuïteit van beheer en (door)ontwikkeling van de huidige kledinglijnen in de weg kunnen staan;
 • het jaarlijks vaststellen van alle kledingprijzen;
 • het ontwikkelen en bewaken van een kwaliteitsnormenkader.

Ook stelt de klantenraad de hoofdlijnen van het beleid vast, zoals:

 • aanpassingen van het kostenverdeelmodel en het meerjaren financieringsplan;
 • de collectieve functionele behoeftestelling;
 • de collectieve kennis- en onderzoeksbehoefte.

Omtrent beleidswijzigingen adviseert de klantenraad aan de RCDV. Daarnaast rapporteert de klantenraad jaarlijks aan de RCDV middels een jaarplan (incl. begroting en jaarafrekening),

Voor meer informatie: stuur een e-mail naar Gerrit Tichelaar.

Samenstelling van de klantenraad

De klantenraad bestaat uit de volgende leden:

 • namens de commandanten en directeuren, tevens voorzitter van het overleg: Hans Zuidijk, VR Hollands Midden;
 • namens de Vakraad Bedrijfsvoering: Bas Meijer, VR Amsterdam-Amstelland;
 • namens het Netwerk Materieel, Service & Ondersteuning (MSO): Corné Hagenaars, VR Midden- en West-Brabant;
 • namens Adviescommissie Beheer Brandweerkleding (ABB): Jules Bertrand, VR Limburg-Zuid;
 • namens het Netwerk Finance & Control (F&C): Bastiaan van t Hoog, VR Utrecht;
 • namens het NIPV: Peter Ruijs (Hoofd Landelijke middelen) en Gerrit Tichelaar (secretaris)

Zie ook

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box