Peletonscommandant Logistiek (PC-LOG)

‘Alle zeilen bijzetten’

Al enkele dagen houdt het hoge water Nederland in de greep. De veiligheidsregio’s met grote rivieren in hun verzorgingsgebied, gaan over naar GRIP 5. Er wordt massale inzet gevraagd van de brandweer en andere hulpverleners. Voor de logistieke eenheid is het een grote uitdaging om brandstof, eten, drinken en andere middelen op tijd bij de hulpverleners te krijgen.

De Peletonscommandant Logistiek (PC-LOG)  in het veld en het hoofd Ondersteuning (HON) op het actiecentrum werken intensief samen om alles in goed banen te leiden.

De juiste mensen en middelen op de juiste plaats

Het ontwikkelen van een eenduidige handelswijze en structuur bij de logistieke en ondersteunende processen bij grootschalige incidenten. Dat is het doel van dit deelproject.

We hebben in 2018 het advies ‘Kaderstelling inrichting coördinatie Logistiek en Ondersteuning’ op (Coördinatie L&O). Dit advies bevat de volgende onderdelen:

  • Behoefteanalyse (wat willen wij als brandweer, wat verstaan we er onder, hoe is de huidige situatie?).
  • Functie- en taakprofiel van Coördinator Logistiek, inclusief een advies over maatwerk bij specialistisch optreden. En op basis van dit profiel leveren we ook input voor een opleidingsplan. Inmiddels is op 30 oktober de eerste opleiding gestart met deelnemers uit 22 regio’s.
  • Functie- en taakprofiel van Coördinator Logistiek, inclusief een advies over maatwerk bij specialistisch optreden. En op basis van dit profiel leveren we ook input voor een opleidingsplan.
  • We positioneren de coördinatie Logistiek en Ondersteuning binnen de totale ‘command & control cyclus’ in de repressieve organisatie.
  • Aan de hand van organisatiescenario’s beschrijven we hoe we denken dat de coördinatie L&O ingericht kan worden op landelijk, district- of regionaal niveau.
  • En we geven een advies over de vormgeving van de coördinatie inclusief risico’s, randvoorwaarden, geld en middelen en de consequenties voor vakbekwaamheid en de beheersorganisatie.

In mijn dagelijks werk als medewerker Operationele Voorbereiding zie en hoor ik veel over de logistieke processen. Een goedlopend logistiek proces draagt bij tot een goed georganiseerde incidentbestrijding. Daarom vind ik het erg leuk dat ik nu als projectleider, samen met het projectteam en de klankbordgroep kan bijdragen aan het oplossen van het landelijk vraagstuk over Logistiek & Ondersteuning.

Frank lutke Schipholt, projectleider

Jij maakt het verschil!

Het is mogelijk om een cursus PC-LOG te volgen. Op de website van het IFV vind je alle lesinformatie.

Meer weten?

Dit is een afbeelding van Secretariaat programma Grootschalig Brandweeroptreden en Specialistisch optreden Dit is een afbeelding van Secretariaat programma Grootschalig Brandweeroptreden en Specialistisch optreden
Secretariaat programma Grootschalig Brandweeroptreden en Specialistisch optreden
secretariaatGBO-SO@brandweernederland.nl

Specialisme Logistiek en Ondersteuning

Lees meer over Specialisme Logistiek en Ondersteuning

Grootschalig Brandweer optreden en Specialistisch optreden (GBO-SO)

Lees meer over Grootschalig Brandweer optreden en Specialistisch optreden (GBO-SO)
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box