Enthousiast van start met Publieksvoorlichting Veilige Energietransitie

12 januari 2023

Thuis je telefoon, je fiets en je auto opladen… Zonnepanelen op het dak en het liefst straks ook nog een thuisaccu aan de muur… Mooie ontwikkelingen in tijden van hoge energieprijzen en inflatie. Maar hoe staat het eigenlijk met de veiligheid van alles wat we in huis halen? Hoogste tijd om meer kennis en praktische veiligheidstips hierover beter bekend en bereikbaar te maken voor alle inwoners.

Onlangs hebben de netwerken Veilige Energietransitie (VET) en Brandveilig Leven (BVL) de handen ineen geslagen om samen hieraan te werken in het project ‘Veilige energietransitie in- en om huis’. Te beginnen met de thema’s laden van elektrische apparaten en zonnepanelen.

Rollen en taken zijn verdeeld

Op 14 september 2022 was de aftrapbijeenkomst om de gezamenlijke kaders vast te stellen. Op 20 en 21 oktober werd het project uitgewerkt en de verschillende rollen en taken binnen het project ingevuld. Inmiddels wordt in kleinere groepen al gewerkt aan de eerste twee thema’s. Later volgen, afhankelijk van ontwikkelingen, actualiteit en urgentie, nieuwe thema’s. Volgens plan zijn de eerste concrete resultaten over laden van elektrische apparaten en zonnepanelen in mei 2023 beschikbaar. Opdrachtgever Willemjan Muysson en projectleider Jan Pieter Duhen zijn onder de indruk van de plannen en resultaten tot nu toe. Ze hebben er na deze intensieve opstart alle vertrouwen in dat er goed bruikbare producten gemaakt worden. Zowel lesmateriaal voor de ELO voor brandweermensen als on- en offline voorlichting over risico’s en handelingsperspectieven voor het brede publiek.

Gericht op vergroten veiligheid

De praktische uitvoering van dit project wordt verzorgd door district Oost5, met ondersteuning vanuit andere veiligheidsregio’s en Brandweer Nederland. Samen investeren zij kennis en mensuren in dit project. Omgevingsdienst.nl heeft subsidie toegekend voor het ontwikkelen van producten in de publieksvoorlichting. ‘De komende tijd gaan we over een aantal concrete thema’s gericht campagne voeren. Dit alles met als doel dat inwoners van Nederland veilig(er) met de energietransitie in- en om het huis omgaan.’ Jan Pieter Duhen: ‘Sterk dat ook de werkgroep gedragsverandering met afgevaardigden uit meerdere veiligheidsregio’s vanaf dag één aan tafel zit. Die werkgroep denkt actief mee om met innovatieve technieken ervoor te zorgen dat mensen kennis krijgen over veiligheid én die kennis ook echt gaan toepassen. Ook met maatschappelijke partijen wordt contact gezocht om de boodschap uniform en zo breed mogelijk uit te dragen.’

We houden je graag op de hoogte over ontwikkelingen en mijlpalen in de project. Ben je zelf ook al bezig met een onderwerp dat past binnen het thema energietransitie? Neem contact met ons op en laten we elkaar versterken waar mogelijk. Bel 06 5580 1999 of mail projectleider Jan Pieter Duhen, of iemand van BVL of VET binnen je eigen regio.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box