Fire Bucket Operations bestaat 20 jaar

06 juni 2023

Tot 2003 was natuurbrandbestrijding vanuit de lucht iets wat we alleen kenden vanuit de landen rond de Middellandse Zee. In Nederland werden natuurbranden tot dan toe altijd alleen vanaf de grond bestreden.

Dit veranderde toen de Nederlandse krijgsmacht in de jaren ’90 nieuwe en zwaardere transporthelikopters aanschafte. Deze waren primair bedoeld voor het verplaatsen van eenheden van de Luchtmobiele Brigade. Maar al snel bleek dat deze nieuwe helikopters veel breder zouden kunnen worden ingezet.

Samenwerking

Eind jaren ‘90 kwamen vertegenwoordigers van de Koninklijke Luchtmacht (KLu) en de brandweer bij elkaar. Beide partijen zagen kansen om helikopters, ondersteund door civiel brandweerpersoneel, in te zetten voor brandbestrijdingstaken.

In 2003 sloot de toenmalige Brandweer Regio Stedendriehoek (tegenwoordig Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland) een convenant met de ministeries van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties en Defensie. Hiermee konden de helikopters van Defensie ingezet worden voor ondersteuning bij het blussen van grote natuurbranden. Daarmee was Fire Bucket Operations (FBO) een feit.

Eerste inzet

De eerste inzet met de blushelikopters vond plaats op 17 april 2003 op de Oldebroekse Heide, dus ruim voordat het convenant was getekend. In datzelfde jaar werden de helikopters nog een keer ingezet. Deze keer betrof het de bestrijding van een brand in een grote loods gevuld met cacao. Daarmee werd ook meteen duidelijk dat de helikopters niet alleen nuttig zijn voor de bestrijding van natuurbranden.

Hoewel het team al die jaren al landelijk inzetbaar was, is FBO inmiddels één van de landelijke specialismen van het Grootschalig Brandweer Optreden – Specialistisch Optreden (GBO-SO). Naast inzetten in Nederland kan FBO ook buiten de landsgrenzen worden ingezet. Met België is hiervoor zelfs een Memorandum of Understanding voor ondertekend.

Zie ook

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box