Fire Bucket Operations

Hulp van boven

Door aanhoudende droogte ontstaat een grote natuurbrand. Met man en macht probeert te brandweer om een in het bos gelegen villawijk tegen de oprukkende vlammen te beschermen. Doordat het natuurgebied moeilijk toegankelijk is voor grondeenheden, wordt besloten om Fire Bucket Operations (FBO) in te zetten. Dankzij de inzet van militaire helikoptercapaciteit en expertise vanuit de brandweer lukt het om de natuurbrand beheersbaar te maken. Samen met de grondeenheden wordt de brand geblust. Het gevaar voor de villawijk is net op tijd geweken.

Doel

Het realiseren van het landelijke brandweerspecialisme Fire Bucket Operations (FBO): het inzetten van militaire helikopters voor bluswerkzaamheden bij natuurbranden.


De blushelikopters worden het meest ingezet voor natuurbrandbestrijding. Natuurbranden kunnen namelijk snel onbeheersbaar worden voor grondeenheden. Deze situatie maakt de inzet van de blushelikopters zeer waardevol.

Tot 2003 was natuurbrandbestrijding vanuit de lucht iets wat we alleen kenden vanuit de landen rond de Middellandse Zee. Eind jaren ‘90 kwamen vertegenwoordigers van de KLu en de brandweer bij elkaar. Beide partijen zagen kansen om helikopters, ondersteund door civiel brandweerpersoneel, in te zetten voor brandbestrijdingstaken.

Eind 2003 sloot Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland een convenant met de ministeries van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK) en Defensie. Daarmee was FBO een feit. Inmiddels zijn de helikopters op diverse plaatsen in Nederland en in het buitenland ingezet (o.a. bij de Schoorlse Duinen, de Strabrechtse Heide, de Kalmthoutse Heide, het Aamsveen, het Fochteloërveen en Park de Hoge Veluwe).

Het programma ‘Samen werken aan grootschalig en specialistische brandweeroptreden’ zorgt ervoor dat dit specialisme landelijk wordt geborgd bij Brandweer Nederland.


Resultaten

Vanuit het deelproject FBO leveren we op:

 • Aangepast convenant
  Het huidige convenant is gesloten tussen het ministerie van Defensie, ministerie van Veiligheid & Justitie en de VNOG. Op het moment dat FBO wordt ondergebracht bij Brandweer Nederland wordt het huidige convenant aangepast.
 • Herziening Organisatieplan
  Het huidige organisatieplan wordt herzien. Gekeken wordt naar onderwerpen als: inzetcriteria, organisatie, werkwijze, commandostructuur, uitrusting en opkomsttijden. Dat wat goed is zal blijven bestaan, dat wat beter kan zullen we verbeteren.
 • Vakbekwaamheid
  Om FBO doelmatig in te kunnen zetten is oefenen essentieel. Dit kunnen zowel teamoefeningen zijn als gezamenlijke oefeningen met de veiligheidsregio’s. Daarvoor zijn goede afspraken en een duidelijke planning noodzakelijk. Ook dienen de bijstand vragende veiligheidsregio’s op de hoogte te zijn van de werkwijze en de (on)mogelijkheden van FBO. Hiervoor zal les- en leerstof worden opgesteld.
 • Implementatieplan
  Het opleveren van een implementatieplan inclusief communicatieplan.

Projectleider FBO: Christiaan Velthausz

‘Sinds 2008 ben ik coördinator FBO. De afgelopen jaren heb ik deze bijzondere civiel-militaire samenwerking verder zien professionaliseren. Met het GBO-SO project hebben we nu de kans om FBO landelijk in te bedden en ‘puntjes op de i’ te zetten. Een winst voor zowel FBO als de veiligheidsregio’s die om ondersteuning van ons team vragen.’

Meer weten?

Dit is een afbeelding van Christiaan Velthausz Dit is een afbeelding van Christiaan Velthausz
Christiaan Velthausz
c.velthausz@vnog.nl

Specialisme Natuurbrandbeheersing

Lees meer over Specialisme Natuurbrandbeheersing
Stel een vraag