Informatievoorziening als kritische succesfactor in brandweerzorg en crisisbeheersing

27 juni 2022

Informatievoorziening is een belangrijke randvoorwaarde voor succesvolle crisisbeheersing en brandweerzorg. Tijdens de themabijeenkomst ‘Toekomstbestendige informatievoorziening’ van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) stond dit thema dan ook centraal. Op 23 juni spraken een groep van ruim 40 directeuren en commandanten, voorzitters en leden van de vakraden en operationeel verantwoordelijken uit de veiligheidsregio’s over hoe we hier invulling aan willen geven in de toekomst.

Essentieel voor flexibele en effectieve samenwerking

Het gezelschap van zowel deskundigen als beleidsmatig verantwoordelijken was het al snel met elkaar eens over het feit dat een goede informatiepositie onmisbaar is in ons werk. Een randvoorwaarde voor flexibele en effectieve samenwerking, zowel op het gebied van brandweerzorg als in crisisbeheersing. Over de invulling en de ambities die daarbij horen werd dan ook enthousiast gediscussieerd, onder leiding van Lodewijk Asscher en Maikki Huurdeman.

We staan met Brandweer Nederland en de Veiligheidsregio’s aan de vooravond van ingrijpende keuzes.

Het gesprek ging onder andere over koppelen en uitwisselen van informatie, informatieveiligheid en cyberweerbaarheid en de noodzaak van samen optrekken in innovatie. Jolanda Trijselaar, plaatsvervangend voorzitter Brandweer Nederland onderstreept het belang van dit gesprek: ‘Informatievoorziening moet functioneel zijn voor lokaal en regionaal niveau. Landelijke standaarden en afspraken zijn cruciaal om bovenregionaal te kunnen samenwerken, om aan te sluiten op de crisispartners én om te voldoen aan eisen op gebied van informatieveiligheid. Hoe wij als regio’s hier zelf invulling aan willen geven, en hoe dit terug moet komen in de wet is belangrijk om nu samen te bepalen.’

Ambities meenemen in de nieuwe wet

We staan met Brandweer Nederland en de Veiligheidsregio’s aan de vooravond van ingrijpende keuzes. De aanpassing van de Wet Veiligheidsregio, evaluaties van grote incidenten en rapporten van de Inspectie Justitie en Veiligheid vragen erom dat we opnieuw kijken naar onze positie en kerntaken. In de eerste bijeenkomst zei voorzitter Tijs van Lieshout hier al over: ‘De wetsaanpassing vraagt erom dat we onze ambities nu op tafel leggen. Zo leveren we onze bijdrage waar nodig, en behouden we als veld de ruimte om het vak verder te verrijken.’

De ambities van de RCDV op het gebied van informatievoorziening zijn tijdens de bijeenkomst getoetst en meer concreet gemaakt. De uitkomsten worden nu gecombineerd met de opbrengsten van de eerdere bijeenkomsten over brandweerzorg (april) en crisisbeheersing (mei).

Zie ook

RCDV in gesprek over toekomstbestendige crisisbeheersing

23 mei 2022
Lees meer over RCDV in gesprek over toekomstbestendige crisisbeheersing

Brandweerzorg van de toekomst aan bod bij bijeenkomst RCDV

25 april 2022
Lees meer over Brandweerzorg van de toekomst aan bod bij bijeenkomst RCDV
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box