Minder stalbranden in 2021: goede ontwikkeling maar nog geen trend

21 april 2022

Het aantal stalbranden is vorig jaar fiks gedaald, meldt het Verbond van Verzekeraars in haar jaarlijkse monitor. In 2021 kregen Nederlandse agrariërs te maken met 35 stalbranden (2020: 54) waarbij 6.915 dierlijke slachtoffers zijn gevallen, terwijl dat er in 2020 nog 108.794 waren.

Een goede ontwikkeling vindt Hans Zuidijk van Brandweer Nederland, gezien de grote impact van stalbranden: ‘De kans op een stalbrand is klein. Maar als er een brand is dan is dat verschrikkelijk voor alle betrokkenen en de dieren. Een brand is voor veel veehouders en hun familie, medewerkers en hulpverleners een traumatische ervaring. Dat wil je zo veel mogelijk voorkomen.’

Samenwerken voor minder stalbranden

Sinds 2012 werken LTO Nederland, de Dierenbescherming, het Verbond van Verzekeraars, Brandweer Nederland en de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) samen om het aantal stalbranden te verminderen. In een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn er verschillende verbeterpunten gesignaleerd waar de organisaties nu samen aan werken onder leiding van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het is belangrijk dat we blijven werken aan brandpreventie, we zijn er nog lang niet.

‘Hoewel stalbranden mogelijk nooit helemaal tot het verleden gaan behoren, zijn we voorzichtig positief over deze cijfers. Het is echter nog veel te vroeg om te spreken van een trend. De daling kan met allerlei factoren te maken hebben, denk hierbij aan maatregelen maar bijvoorbeeld ook weersomstandigheden. Het is belangrijk dat we blijven werken aan brandpreventie, we zijn er nog lang niet.’ aldus Hans Zuidijk.

Inzicht in oorzaken krijgen

Voor betere preventie is het belangrijk om goed inzicht te krijgen in de oorzaken van stalbranden. Brandweer Nederland stimuleert de brandweerregio’s stalbranden zoveel als mogelijk te onderzoeken. Sinds 2020 levert Brandweer Nederland per kwartaal de cijfers aan bij het Verbond van Verzekeraars zodat er betere conclusies kunnen worden getrokken. Samen proberen we zoveel mogelijk stalbranden en mogelijke oorzaken in kaart te brengen.

Zie ook

Pakket aan maatregelen voor minder stalbranden

12 oktober 2021
Lees meer over Pakket aan maatregelen voor minder stalbranden
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box