Natuurbranden steeds groter en moeilijker te beheersen

28 april 2022

Door de klimaatverandering krijgen we vaker te maken met omstandigheden waarin heftigere natuurbranden voorkomen. Deze branden zijn steeds moeilijker te bestrijden door de brandweer. ‘Er is een integrale en langdurige aanpak nodig om de risico’s aan de voorkant te beperken’ zegt Anton Slofstra, portefeuillehouder natuurbranden van Brandweer Nederland.

De landelijke aanpak van natuurbranden is nog te versnipperd. ‘We maken in Nederland intensief gebruik van de natuur. Je vindt er bijvoorbeeld campings, woningen en spoorwegen. De natuur heeft in Nederland een duidelijk maatschappelijke functie.’ zegt Anton Slofstra. ‘Het is daarom vreemd dat we geen brandpreventieplan met duidelijke verantwoordelijkheden hebben voor onze natuur, zoals we dat bijvoorbeeld voor gebouwen wel hebben. Dit is nog niet goed geregeld.’

We moeten in Nederland leren leven met vuur in de natuur, net als we dat gedaan hebben met hoogwater.

Integrale en langdurige aanpak nodig

Er zijn zeker goede initiatieven vanuit de betrokken partijen, maar de regie moet strakker. Anton Slofstra: ‘Er zijn aanpassingen nodig om de natuur meer weerbaar te maken tegen brand. Dat vraagt om een meer structurele aanpak over een langere periode. Ik wil pleiten voor een soort deltaplan voor natuurbrandbeheersing in Nederland.’ Jelmer Dam, Landelijk Coördinator Natuurbrandbeheersing, vult aan: ‘We moeten in Nederland leren leven met vuur in de natuur, net als we dat gedaan hebben met hoogwater. En dit moet centraal geregeld worden, anders gaat het echt een keer fout in de komende jaren.’

Meer aandacht voor preventie

Het risico beperken doe je door meer in te zetten op actie vooraf. Jelmer Dam: ‘De aandacht gaat vooral uit naar brandbestrijding. Maar om de risico’s echt te verkleinen moeten we juist inzetten op preventie, dáár valt winst te behalen. Dat kan alleen met een goede combinatie van educatie en onderzoek, preventie en effectieve bestrijding.’

De aanpak heeft volgens Anton Slofstra twee kanten: ‘We moeten aan de ene kant de bluskracht versterken. Natuurbrand kan op meerdere plaatsen tegelijkertijd ontstaan omdat het op meerdere plaatsen tegelijkertijd droog is. Daar wil je zo goed mogelijk op voorbereid zijn. Maar de meeste winst valt te behalen als we meer preventieve maatregelen nemen. Zodat de branden die blijven ontstaan beheersbaar worden en blijven.

Specialisme Natuurbrandbeheersing

Lees meer over Specialisme Natuurbrandbeheersing

Onbeheersbaarheid natuurbranden neemt toe

07 oktober 2021
Lees meer over Onbeheersbaarheid natuurbranden neemt toe

Brandweer oefent in Spanje met ‘goed’ vuur in natuur

04 november 2021
Lees meer over Brandweer oefent in Spanje met ‘goed’ vuur in natuur
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box