Proef jeugdopleiding: betere doorstroom naar reguliere brandweer

05 juli 2022

Twaalf jaar oud zijn de jongeren die voor het eerst aan de slag gaan bij de jeugdbrandweer. Het enthousiasme voor het brandweerwerk is vaak al jaren daarvoor ontstaan. ‘En hoe mooi is het dan als je vanuit daar ook makkelijk de stap kunt maken naar de reguliere brandweer?’ zegt Marion Kroeze van Brandweer Nederland. Vanuit de vakraad Leren en Ontwikkelen hebben we een pilot Manschap voor jeugdbrandweerleden opgezet en zoeken we in Limburg-Noord en Twente uit hoe we de overstap zo makkelijk mogelijk kunnen maken.

De jeugdbrandweer bestaat al ruim 50 jaar. In Nederland zijn er circa 156 jeugdkorpsen en ongeveer 3500 jeugdleden die verbonden zijn aan de regionale en lokale brandweer. Om de doorstroom vanuit de jeugdbrandweer te bevorderen, bestaat al enige tijd behoefte aan aansluiting op het onderwijsstelsel, zodat een doorlopende lijn ontstaat tussen de jeugdbrandweer en de reguliere brandweer.

Pilot Manschap

Vanuit deze gedachte is door de regio’s Limburg-Noord en Twente het initiatief genomen om twee pilots Manschap te draaien voor de jeugdbrandweer. Inmiddels is er een eerste stap gemaakt om van oude lesstof naar nieuwe stof te komen en zijn er stappen gezet om één landelijke lijn terug te laten komen in de stof. Marion: ‘Meedoen met de jeugdbrandweer moet in de eerste plaats leuk zijn om te doen. Leren wat de brandweer doet, samenwerken met leeftijdgenoten; het is een mooie manier om al vroeg op een ongedwongen manier met het werk van de brandweer in aanraking te komen. We willen op deze manier ook zorgen voor een continue nieuwe aanwas van vrijwilligers. De pilot draagt hiertoe belangrijk bij.’

‘Het was pionieren’

De afgelopen jaren was Natasja Scheinhardt de projectleider van de pilot ‘Manschap voor jeugdbrandweerleden’. Zij heeft zich al die tijd met hart en ziel ingezet en nu zwaait ze af. Natasja: ‘De pilot kenmerkte zich door onvervalst pionierswerk. Ik durf best trots te zijn op wat we hebben bereikt en ik kijk er dan ook met plezier op terug. De samenwerking met diverse partijen was gewoon goed. Dat is altijd, maar zeker ook in coronatijd, erg belangrijk. We moesten de ‘flow’ er toen wel in zien te houden, want veel zaken liepen vertraging op. Al met al hebben we nu iets waar jeugdleden en jeugdleiders blij mee kunnen zijn: een volwaardige lijn die ook bij de doorstroming naar de volgende stap in de opleiding wordt erkend. Je hoeft dan niet weer van voren af aan te beginnen. Echt een opsteker voor wie de leergang volgt. Aan het eind van dit jaar worden de eerste evaluatieresultaten verzameld. Als deze een positief beeld geven, kunnen we onderzoeken hoe we de pilot ook in andere regio’s op een goede manier kunnen invoeren. Op dit moment is er nog geen geld en een nieuwe projectleider voor het vervolg, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dit geregeld gaat worden.’

Foto: Projectleider Natasja Scheinhardt zwaait af en krijgt een bedankje uit handen van Lex Tillart.

Zie ook

Pilot Manschap voor jeugdbrandweer in beeld

22 oktober 2021
Lees meer over Pilot Manschap voor jeugdbrandweer in beeld

Pilot ‘Van jeugdbrandweer naar manschap’!

11 januari 2022
Lees meer over Pilot ‘Van jeugdbrandweer naar manschap’!
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box