Risicogericht werken: wat betekent dat in de praktijk

09 april 2024

Risicogericht werken heeft als doel het bewustzijn over veiligheidsrisico’s te vergroten, zodat men betere keuzes maakt bij de inrichting van een gebied, bij de bouw en het gebruik van objecten en bij het ontplooien van diverse activiteiten in de fysieke leefomgeving (denk aan bedrijfsprocessen met gevaarlijke stoffen of evenementen). Het gaat erom onderbouwde keuzes te maken over hoe om te gaan met veiligheidsrisico’s. Ook kan men ervoor kiezen een risico weloverwogen te accepteren.

Om dit gesprek goed te voeren, is het noodzakelijk om in een zo vroeg mogelijk stadium met initiatiefnemers en betrokken partners aan tafel te zitten en het goede gesprek aan te gaan. Waar regelgeving van toepassing is, wordt deze toegepast, maar soms zijn andere beïnvloedingsmogelijkheden effectiever om het veiliger te maken.

Meer inzicht

Risicogericht werken is voor veel veiligheidsregio’s nog (relatief) nieuw. Daarom heeft het Programmateam Risicogerichtheid een serie van drie artikelen gemaakt, die wat meer inzicht geven in de verschillende aspecten van Risicogericht Werken en wat dat betekent voor de veiligheidsregio’s.

Artikel 1: Risicogericht werken zichtbaar in de praktijk

Dit artikel beschrijft welke ontwikkelingen er zijn (geweest) rond het risicogerichte werken. We gaan in op landelijke ontwikkelingen op dit gebied en hoe het risicogericht werken inmiddels zichtbaar wordt bij veiligheidsregio’s.

Artikel 2: Risicogericht werken in de organisatie

In dit artikel laten we zien hoe die verschillende aspecten van risicogericht werken met elkaar samenhangen en wat dat betekent voor de organisatie en de mensen, die er werken.

Artikel 3: Betekenis voor veiligheidsregio’s

Het risicogerichte werken vraagt een omslag in denken én werken bij alle betrokkenen. In het veranderproces is een aantal onderdelen van belang, die nodig zijn om risicogericht werken mogelijk te maken.

Zie ook

11-06-2024

Risicogericht samenwerken binnen de veiligheidsregio's

Locatie Wageningen
Bekijk Congres
Lees meer over Risicogericht samenwerken binnen de veiligheidsregio's
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box