Visie natuurbrandbeheersing vastgesteld

12 januari 2024

Eind vorig jaar is de visie natuurbrandbeheersing van Brandweer Nederland vastgesteld in de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV). Het Veiligheidsberaad heeft in haar vergadering van 15 december jongstleden kennisgenomen van de visie en deze onderschreven.

De visie beschrijft de strategische koers om te komen tot een integrale aanpak van natuurbrandbeheersing voor de periode tot 2030. Hierbij staan drie sporen centraal:

  • risicobeheersing,
  • slimme repressie en
  • kennisontwikkeling en -deling.

De Visie Natuurbrandbeheersing omschrijft een integrale aanpak van het thema natuurbrandbeheersing: alle schakels van de veiligheidsketen (pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg) moeten actie ondernemen om ook in de toekomst de impact van natuurbranden in Nederland zo klein mogelijk te houden. Als gevolg van de snel veranderende omstandigheden door onder meer klimaatverandering, is er een grote urgentie om zo snel mogelijk te beginnen met het uitvoeren van de doelstellingen die in deze visie staan beschreven. Dit om het risico op onbeheersbare natuurbranden terug te kunnen dringen.

“De visie is opgesteld vanuit de brandweer, maar dat betekent niet dat we dit alleen kunnen.”

Anton Slofstra, portefeuillehouder natuurbrandbeheersing RCDV: “De visie geeft concrete doelstellingen om ons, als brandweer en veiligheidsregio’s, voor te bereiden op de toekomst. De visie is opgesteld vanuit de brandweer, maar dat betekent niet dat we dit alleen kunnen. De samenwerking met andere betrokken partijen is cruciaal. Alleen samen met onze ‘groene’ partners, gemeenten, ministeries en andere betrokken partners kunnen we de risico’s beperken en ons voorbereiden op de natuurbranden in de toekomst”.

Uitvoeringsplan

Nu de visie is vastgesteld wordt er gewerkt aan een uitvoeringsplan. Hierin wordt beschreven hoe wij als brandweer en veiligheidsregio’s het voorkomen van, de voorbereiding op en de bestrijding van natuurbranden beter kunnen organiseren. Dit plan wordt op 26 januari 2024 in de RCDV besproken.

Visie natuurbrandbeheersing

Deze visie beschrijft de strategische koers voor een integrale aanpak van natuurbrandbeheersing voor de periode tot 2030. Het uitvoeringsplan beschrijft de praktische uitwerking van de ambities in de Visie Natuurbrandbeheersing.

Bezoek de pagina Visie Natuurbrandbeheersing

Bezoek de pagina Uitvoeringsplan

Zie ook

Specialisme Natuurbrandbeheersing

Lees meer over Specialisme Natuurbrandbeheersing
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box