Specialisme Technische Hulpverlening

Op 7 december 2019 vond er kort na 15:00 uur een gasexplosie plaats in een steakhouse in Coevorden. Daarbij stortte het hele pand in. Er ligt een kind onder het puin. De brandweer van Coevorden en Schoonebeek zijn ter plaatse ingezet en hebben een begin gemaakt met het redden van het onder het puin bekneld zittende kind. Omdat het pand onstabiel is, worden STH-teams Noord en Oost gealarmeerd. Zij helpen met hun gereedschap, kennis en expertise om het jongetje te bevrijden.

Dit was een voorbeeld van een succesvolle inzet van het Specialisme Technische Hulpverlening. Deze specialistische teams worden ingezet bij incidenten waarbij instorting dreigt of de slachtoffers met de standaard basisinzet niet te bereiken zijn. Het gaat hier om incidenten die zich zelden voordoen, maar waarvan de impact bijzonder groot is. Om efficiënt en effectief bij dergelijke incidenten op te treden, is het Specialisme Technische Hulpverlening (STH) op landelijk niveau georganiseerd.

Specialisme Technische Hulpverlening
Webinar STH draait door - 10 september 2020

STH is een specialisatie van de basisbrandweerzorgtaak technische hulpverlening. Incidenten op dit gebied worden vanuit de basisbrandweerzorg uitgevoerd en opgeschaald. In die gevallen waar kennis, technieken/of materialen in de basisbrandweerzorg onvoldoende of niet beschikbaar zijn, wordt een STH-team ingezet.

Lean Remmerde

Specialistische teams

Het werken op locaties waar instortingsgevaar dreigt, vraagt veel kennis en expertise. Bouwtechnisch inzicht, een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en oplossingsgericht werken zijn belangrijke vaardigheden. Daar worden onze collega’s, zowel beroeps als vrijwillig, van het Specialisme Technische Hulpverlening speciaal op getraind. Een STH-team bestaat uit vijf reddingswerkers, twee logistiek ondersteuners, een teamleider en een plaatsvervangend teamleider.

Materieel en ondersteuning

De teams beschikken over speciale zoekapparatuur om slachtoffers te lokaliseren onder het puin. Ze hebben gereedschap en materieel om de bouwconstructie te stabiliseren en een redweg te creëren. Wanneer de STH-teams ondersteuning nodig hebben vanwege de complexiteit of de grootte van een incident, dan kunnen ze de hulp in roepen van USAR.NL of onze Duitse collega’s van de Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW).

Alarmering en opkomsttijden

Een STH-team kan op verschillende manieren worden gealarmeerd: de regio waar het incident plaatsvindt (bronregio), doet via de Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag (GMK DH) een verzoek voor STH-inzet of vraagt een advies. Mocht de bronregio een STH-regio zijn, dan alarmeert de regio zelf en informeert de GMK DH over de directe inzet. Het kan ook zijn dat Hollands Midden, de coördinerende STH-regio, contact opneemt met de bronregio om te onderzoeken of een STH-inzet wenselijk is. Ook het Nationaal CrisisCentrum (NCC) kan contact opnemen met de GMK DH voor een STH-inzet.
Bij een alarmering rukt de teamleider STH binnen 15 minuten uit en hij is binnen 75 minuten ter plaatse. Het STH-team rukt binnen 30 minuten uit en is binnen 90 minuten ter plaatse.

Meer weten?

Dit is een afbeelding van Secretariaat van het programma Grootschalig Brandweeroptreden en Specialistisch optreden Dit is een afbeelding van Secretariaat van het programma Grootschalig Brandweeroptreden en Specialistisch optreden
Secretariaat van het programma Grootschalig Brandweeroptreden en Specialistisch optreden
secretariaatGO-SO@brandweernederland.nl
Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag