Specialisme Technische Hulpverlening

Op 7 december 2019 vond er kort na 15:00 uur een gasexplosie plaats in een steakhouse in Coevorden. Daarbij stortte het hele pand in. Er ligt een kind onder het puin. De brandweer van Coevorden en Schoonebeek zijn ter plaatse ingezet en hebben een begin gemaakt met het redden van het onder het puin bekneld zittende kind. Omdat het pand onstabiel is, worden STH-teams Noord en Oost gealarmeerd. Zij helpen met hun gereedschap, kennis en expertise om het jongetje te bevrijden.

Dit was een voorbeeld van een succesvolle inzet van het Specialisme Technische Hulpverlening. Deze specialistische teams worden ingezet bij incidenten waarbij instorting dreigt of de slachtoffers met de standaard basisinzet niet te bereiken zijn. Het gaat hier om incidenten die zich zelden voordoen, maar waarvan de impact bijzonder groot is. Om efficiënt en effectief bij dergelijke incidenten op te treden, is het Specialisme Technische Hulpverlening (STH) op landelijk niveau georganiseerd.

Specialisme Technische Hulpverlening
Webinar STH draait door - 10 september 2020

STH is een specialisatie van de basisbrandweerzorgtaak technische hulpverlening. Incidenten op dit gebied worden vanuit de basisbrandweerzorg uitgevoerd en opgeschaald. In die gevallen waar kennis, technieken/of materialen in de basisbrandweerzorg onvoldoende of niet beschikbaar zijn, wordt een STH-team ingezet.

Lean Remmerde

Specialistische teams

Het werken op locaties waar instortingsgevaar dreigt, vraagt veel kennis en expertise. Bouwtechnisch inzicht, een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en oplossingsgericht werken zijn belangrijke vaardigheden. Daar worden onze collega’s, zowel beroeps als vrijwillig, van het Specialisme Technische Hulpverlening speciaal op getraind. Een STH-team bestaat uit vijf reddingswerkers, twee logistiek ondersteuners, een teamleider en een plaatsvervangend teamleider.

Materieel en ondersteuning

De teams beschikken over speciale zoekapparatuur om slachtoffers te lokaliseren onder het puin. Ze hebben gereedschap en materieel om de bouwconstructie te stabiliseren en een redweg te creëren. Wanneer de STH-teams ondersteuning nodig hebben vanwege de complexiteit of de grootte van een incident, dan kunnen ze de hulp in roepen van USAR.NL of onze Duitse collega’s van de Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW).

Alarmering en opkomsttijden

Een STH-team kan op verschillende manieren worden gealarmeerd: de regio waar het incident plaatsvindt (bronregio), doet via de Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag (GMK DH) een verzoek voor STH-inzet of vraagt een advies. Mocht de bronregio een STH-regio zijn, dan alarmeert de regio zelf en informeert de GMK DH over de directe inzet. Het kan ook zijn dat Hollands Midden, de coördinerende STH-regio, contact opneemt met de bronregio om te onderzoeken of een STH-inzet wenselijk is. Ook het Nationaal CrisisCentrum (NCC) kan contact opnemen met de GMK DH voor een STH-inzet.
Bij een alarmering rukt de teamleider STH binnen 15 minuten uit en hij is binnen 75 minuten ter plaatse. Het STH-team rukt binnen 30 minuten uit en is binnen 90 minuten ter plaatse.

Veelgestelde vragen

 • Sinds wanneer is het specialisme operationeel?

  Sinds 1 juni 2016 zijn de vijf STH-teams operationeel.

  Was deze informatie nuttig?
 • Waar bestaat een STH-team uit?

  Per regio zijn circa 30 medewerkers opgeleid voor een van de teamrollen.

  Een STH-team dat wordt ingezet bestaat uit:

  • Eén teamleider (eindverantwoordelijk en tevens aanspreekpunt voor het CoPI; minimaal aangesteld als Officier van Dienst).
  • Eén plaatsvervangend teamleider (meewerkend voorman; minimaal aangesteld als Bevelvoerder).
  • Vijf reddingswerkers (waaronder één reddingswerker die tevens als chauffeur optreedt; minimaal aangesteld als Manschap).
  • Twee logistieke ondersteuners (minimaal aangesteld als Manschap).

  Teamcompetenties

  Van het team (en de afzonderlijke leden) worden de volgende competenties gevraagd: Samenwerken, doorzettingsvermogen, stressbestendig, communicatief, durf, initiatief en technisch inzicht.

  Was deze informatie nuttig?
 • Waarvoor wordt het specialisme ingezet?

  Het specialisme wordt vooralsnog ingezet op twee scenario’s:

  • Het instorten van gebouwen, bovengronds of ondergronds, het instorten van industriële en of infrastructurele constructies. Dit zowel tijdens gebruik of in aanbouw / sloop.
   Mogelijk met beknelde en/of opgesloten slachtoffers die met de basisinzet (inclusief peloton HV) niet te redden zijn.
  • Een trein, tram of metro ongeval, (verder benoemd als spoorincidenten; mogelijk met beknelde slachtoffers die met de basisinzet (inclusief peloton HV) niet te redden of te lokaliseren zijn.
  Was deze informatie nuttig?
 • Wie zijn de vijf regio’s en waarom zijn zij gekozen?

  De vijf STH-regio’s zijn: Fryslân, IJsselland, Gelderland-Zuid, Midden- en West-Brabant en Hollands Midden. Deze laatst genoemde regio is tevens coördinerend regio en draagt onder andere zorg voor rapportages aan RBC en programmaraden en de kwaliteitsverbetering.

  Was deze informatie nuttig?
 • Waar zijn de STH-standplaatsen?

  De STH-standplaatsen zijn:

  • Fryslân:
   Loswal 1
   9206 AH Drachten
  • IJsselland:
   Marsweg 39
   8013 PE Zwolle
  • Gelderland-Zuid:
   Speulmanweg 2
   4112 NA Beusichem
  • Hollands Midden:
   Havenstraat 5
   2405 BV Alphen aan den Rijn
  • Midden- en West-Brabant:
   Fabriekstraat 34
   5038 EN Tilburg
  Was deze informatie nuttig?
 • Hoe wordt een STH-team gealarmeerd?

  Een STH-team kan op verschillende manieren worden gealarmeerd:

  • De regio waar het incident plaatsvindt (bronregio)doet via de Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag (GMK DH) een verzoek voor STH-inzet of vraagt een advies.
  • Mocht de bronregio een STH-regio zijn, dan alarmeert de regio zelf en informeert de GMK DH over de directe inzet.
  • Het kan ook zijn dat de coördinerende regio (Hollands Midden) contact opneemt met de bronregio om te onderzoeken of een STH-inzet wenselijk is.
  • Ook het NCC kan contact opnemen met de GMK DH over een STH-inzet.

  De coördinerende regio bewaakt het overzicht en zorgt voor aflossing door andere STH- teams bij langdurige inzetten.

  Was deze informatie nuttig?
 • Was de opkomsttijd van een STH-team?

  Bij een alarmering rukt de teamleider binnen 15 minuten uit en is binnen 75 minuten ter plaatse. Het STH-team rukt binnen 30 minuten uit en is binnen 90 minuten ter plaatse.

  Was deze informatie nuttig?
 • Hoeveel tijd ben ik kwijt om vakbekwaam te worden?

  Afhankelijk van je rol ben je ongeveer 50 tot 60 uur actief om de initiële opleiding te volgen. Dit kan deels in de eigen regio en op een oefencentrum buiten de regio zijn. De opleiding bestaat
  met name uit gekoppelde dagdelen.
  Om vakbekwaam te blijven (trainen en oefenen) zal ongeveer 50/60 uur op jaarbasis gevraagd worden aan de specialisten. Twee derde van deze uren zal worden georganiseerd door het NIPV en een derde door de eigen regio.

  Was deze informatie nuttig?
 • Hoe verhoudt STH zich met de basisbrandweerzorg en USAR.NL?

  Technische hulpverlening is een specialisatie van de basisbrandweerzorgtaak technische hulpverlening. Incidenten op dit gebied worden vanuit de basisbrandweerzorg uitgevoerd en opgeschaald. In die gevallen waar kennis, techniek en / of materialen in de basisbrandweerzorg onvoldoende of niet beschikbaar zijn, wordt het STH ingezet. Indien nodig vult USAR.nl aan met bijvoorbeeld speurhondenteams, medische ondersteuning, aanvullende kennis en/ of materiaal met één of meerdere USAR.nl-teams.

  USAR.NL levert input voor het vakbekwaamheidstraject (worden en blijven) voor het STH en er zijn ook instructeurs betrokken bij dit traject.

  Was deze informatie nuttig?

Meer weten?

Dit is een afbeelding van Secretariaat programma Grootschalig Brandweeroptreden en Specialistisch optreden Dit is een afbeelding van Secretariaat programma Grootschalig Brandweeroptreden en Specialistisch optreden
Secretariaat programma Grootschalig Brandweeroptreden en Specialistisch optreden
secretariaatGBO-SO@brandweernederland.nl
Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box