STH-teams zoeken collega’s

De teams van het landelijk Specialisme Technische Hulpverlening (STH) zijn op zoek naar nieuwe collega’s. Voor welke functies en teams lees je hieronder.

Het STH ging op 1 juni 2016 operationeel. De in totaal 150 specialisten vormen gezamenlijk vijf regionale teams. Een team bestaat uit reddingswerkers, logistiek ondersteuners, plaatsvervangend teamleiders en teamleiders. De teams worden opgeroepen bij complexe incidenten, zoals instorting van gebouwen of tunnels waarbij mogelijk nog slachtoffers onder het puin liggen. Ook bij complexe spoorincidenten kunnen de teams worden gealarmeerd om ondersteuning te bieden. Op 3 juni 2016 was hun eerste inzet bij de gasexplosie op Urk.

Vijf regio´s

Vijf regio’s – Hollands Midden, Fryslân, IJsselland, Gelderland-Zuid en Midden- en West-Brabant – zorgen samen voor een landelijke dekking van het specialisme. De standplaatsen zijn: Tilburg, Beusichem, Alphen aan den Rijn, Zwolle en Drachten. De teams moeten uiterlijk 30 minuten na alarmering uitrukken vanaf hun STH-standplaats. Voor de teamleider geldt een andere tijd, namelijk uitrukken binnen 15 minuten na alarmering (vanaf de eigen locatie waar deze persoon op het moment van alarmeren is).

Per regio zijn in totaal circa 30 opgeleide STH-teamleden, zodat bij een alarmering altijd voldoende teamleden opgeroepen kunnen worden voor het formeren van één team.
Vier van de vijf landelijke teams STH zijn daarom weer op zoek naar collega’s voor verschillende teamrollen. Hieronder zie je per team welke vacatures er zijn:

Functie Teamleider Plv Teamleider Reddingswerker Logistiek ondersteuner
Midden (GLZ) 2 2 3 0
Zuid (MWB) 2 0 2 0
Noord (Fryslân) 0 0 0 1
Oost (IJSS) 0 0 4 0
West (HM) 1 0 0 0

Inzet op Urk

Op 3 juni 2016 vindt op Urk een gasexplosie gevolgd door een brand plaats. Verschillende huizen worden verwoest. Veiligheidsregio Flevoland roept de hulp in van een STH-team. Twee teams: Noord en Oost worden beiden ingezet voor het zoeken naar slachtoffers.

Treinincident

Een ernstig incident waarbij twee treinen op elkaar zijn gebotst. Treinstellen zijn gedeeltelijk in elkaar geschoven en enkele treinstellen liggen over elkaar. Er zijn veel slachtoffers, die bekneld zitten en moeilijk te bereiken zijn. De basiseenheden ter plaatse vragen om ondersteuning van de specialistische teams Technische Hulpverlening.
Dit is een voorbeeld-scenario waar het landelijk specialisme Technische Hulpverlening voor ingezet kan worden.

De STH-teams

Een STH-team dat wordt ingezet bestaat uit:

 • Eén teamleider (eindverantwoordelijk en tevens aanspreekpunt voor het CoPI; minimaal aangesteld en operationeel actief als Officier van Dienst).
 • Eén plaatsvervangend teamleider (meewerkend voorman; minimaal aangesteld en operationeel actief als Bevelvoerder).
 • Vijf reddingswerkers (waaronder één reddingswerker die tevens als chauffeur optreedt; minimaal aangesteld en operationeel actief als Manschap).
 • Twee logistieke ondersteuners (minimaal aangesteld en operationeel actief als Manschap).

Wat doen de teams?

Zodra een STH-team wordt gealarmeerd ter ondersteuning, maakt de teamleider samen met het team ter plaatse een analyse van de situatie. Met de lokale collega’s, onder wiens verantwoordelijkheid het team optreedt, wordt een inschatting gemaakt van de risico’s en de inzet van het STH-team. Op basis van deze analyse wordt een inzetplan gemaakt met de volgende acties:

 • Het zekerstellen en bewaken van de veiligheid op de werkplek.
 • Het lokaliseren van de slachtoffers.
 • Het creëren van toegang tot slachtoffers.
 • Het redden van slachtoffers.

Sollicitatieprocedure

Direct solliciteren

De sollicitatieprocedure bestaat uit verschillende onderdelen.

1. Selectie

Solliciteer door jouw CV en motivatie(brief) te e-mailen naar sollicitatieSTH@nipv.nl. Nadat je gesolliciteerd hebt volgt een eerste selectie. Via de regio waar je gesolliciteerd hebt hoor je vervolgens of je wel of niet door bent naar de selectiedag.

2. Selectiedag

Ben je door de eerste selectie heen, dan ontvang je een uitnodiging voor de selectiedag die plaatsvindt op Brandweertrainingscentrum Kleefse Waard op zaterdag 30 september 2023.

Tijdens deze selectiedag worden de gevraagde vaardigheden, passend bij de teamrol, tijdens verschillende scenario’s getest op de volgende competenties (zowel de teams als de afzonderlijke teamleden): samenwerken, doorzettingsvermogen, stressbestendig, communicatief, durf, initiatief en technisch inzicht. De testen verschillen per teamrol.

De Veiligheidsregio’s en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid verzorgen deze selectiedag. Op basis van de uitkomsten van deze dag brengen zij een advies uit aan de STH-regio’s. De regio neemt uiteindelijk zelf het besluit om iemand wel of niet te selecteren voor het vakbekwaamheidstraject; het opleidingstraject om opgeleid te worden tot STH-er.

3. Vakbekwaam worden

Na de werving- en selectieprocedure start het vakbekwaam worden traject van de deelnemers die zijn geselecteerd door de STH-regio. Je nieuwe STH-collega’s hebben dit traject al volledig doorlopen en zijn nu bezig met het vakbekwaam blijven traject. Afhankelijk van de rol binnen het team moet je rekening houden met ongeveer 50 tot 60 uur opleidingstijd, die in gekoppelde dagdelen gegeven gaan worden. Het gaat om een versneld leertraject met aaneengesloten lesblokken van in totaal drie dagen:

 • Lesblok 1: 1 november tot en met 3 november 2023 (locatie Raalte)
 • Lesblok 2: 28 februari, 29 februari en 1 maart 2024 (locatie Wesel Duitsland)

Tussen de lesblokken door wordt op 25 november 2023, locatie: Raalte, een terugkomdag georganiseerd.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd en gemotiveerd om van dit nieuwe landelijke specialisme een succes te maken: kijk dan hieronder voor de vier beschrijvingen van de verschillende teamrollen, de benodigde competenties, kennis en vaardigheden.

Je kunt per e-mail solliciteren tot en met 1 juli 2023.

Bezoek de pagina Solliciteren

Let op: na alarmering dient een STH-team binnen 30 minuten uit te rukken vanaf de STH-standplaats (en binnen 90 minuten op het plaats incident te zijn). De teamleider dient na alarmering binnen 15 minuten uit te rukken vanaf zijn eigen locatie (en binnen 75 minuten op het plaats incident te zijn). Houd hiervoor dus rekening met de reistijd tussen je woonplaats en de STH-standplaats waarop je solliciteert.


Vragen?

Heb je vragen? Bekijk dan de veel gestelde vragen. Staat je vraag hier niet bij? Stuur dan een mail naar sollicitatieSTH@nipv.nl.

Veelgestelde vragen

 • Sinds wanneer is het specialisme operationeel?

  Sinds 1 juni 2016 zijn de vijf STH-teams operationeel.

  Was deze informatie nuttig?
 • Waar bestaat een STH-team uit?

  Per regio zijn circa 30 medewerkers opgeleid voor een van de teamrollen.

  Een STH-team dat wordt ingezet bestaat uit:

  • Eén teamleider (eindverantwoordelijk en tevens aanspreekpunt voor het CoPI; minimaal aangesteld als Officier van Dienst).
  • Eén plaatsvervangend teamleider (meewerkend voorman; minimaal aangesteld als Bevelvoerder).
  • Vijf reddingswerkers (waaronder één reddingswerker die tevens als chauffeur optreedt; minimaal aangesteld als Manschap).
  • Twee logistieke ondersteuners (minimaal aangesteld als Manschap).

  Teamcompetenties

  Van het team (en de afzonderlijke leden) worden de volgende competenties gevraagd: Samenwerken, doorzettingsvermogen, stressbestendig, communicatief, durf, initiatief en technisch inzicht.

  Was deze informatie nuttig?
 • Waarvoor wordt het specialisme ingezet?

  Het specialisme wordt vooralsnog ingezet op twee scenario’s:

  • Het instorten van gebouwen, bovengronds of ondergronds, het instorten van industriële en of infrastructurele constructies. Dit zowel tijdens gebruik of in aanbouw / sloop.
   Mogelijk met beknelde en/of opgesloten slachtoffers die met de basisinzet (inclusief peloton HV) niet te redden zijn.
  • Een trein, tram of metro ongeval, (verder benoemd als spoorincidenten; mogelijk met beknelde slachtoffers die met de basisinzet (inclusief peloton HV) niet te redden of te lokaliseren zijn.
  Was deze informatie nuttig?
 • Wie zijn de vijf regio’s en waarom zijn zij gekozen?

  De vijf STH-regio’s zijn: Fryslân, IJsselland, Gelderland-Zuid, Midden- en West-Brabant en Hollands Midden. Deze laatst genoemde regio is tevens coördinerend regio en draagt onder andere zorg voor rapportages aan RBC en programmaraden en de kwaliteitsverbetering.

  Was deze informatie nuttig?
 • Waar zijn de STH-standplaatsen?

  De STH-standplaatsen zijn:

  • Fryslân:
   Loswal 1
   9206 AH Drachten
  • IJsselland:
   Marsweg 39
   8013 PE Zwolle
  • Gelderland-Zuid:
   Speulmanweg 2
   4112 NA Beusichem
  • Hollands Midden:
   Havenstraat 5
   2405 BV Alphen aan den Rijn
  • Midden- en West-Brabant:
   Fabriekstraat 34
   5038 EN Tilburg
  Was deze informatie nuttig?
 • Hoe wordt een STH-team gealarmeerd?

  Een STH-team kan op verschillende manieren worden gealarmeerd:

  • De regio waar het incident plaatsvindt (bronregio)doet via de Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag (GMK DH) een verzoek voor STH-inzet of vraagt een advies.
  • Mocht de bronregio een STH-regio zijn, dan alarmeert de regio zelf en informeert de GMK DH over de directe inzet.
  • Het kan ook zijn dat de coördinerende regio (Hollands Midden) contact opneemt met de bronregio om te onderzoeken of een STH-inzet wenselijk is.
  • Ook het NCC kan contact opnemen met de GMK DH over een STH-inzet.

  De coördinerende regio bewaakt het overzicht en zorgt voor aflossing door andere STH- teams bij langdurige inzetten.

  Was deze informatie nuttig?
 • Was de opkomsttijd van een STH-team?

  Bij een alarmering rukt de teamleider binnen 15 minuten uit en is binnen 75 minuten ter plaatse. Het STH-team rukt binnen 30 minuten uit en is binnen 90 minuten ter plaatse.

  Was deze informatie nuttig?
 • Hoe verhoudt STH zich met de basisbrandweerzorg en USAR.NL?

  Technische hulpverlening is een specialisatie van de basisbrandweerzorgtaak technische hulpverlening. Incidenten op dit gebied worden vanuit de basisbrandweerzorg uitgevoerd en opgeschaald. In die gevallen waar kennis, techniek en / of materialen in de basisbrandweerzorg onvoldoende of niet beschikbaar zijn, wordt het STH ingezet. Indien nodig vult USAR.nl aan met bijvoorbeeld speurhondenteams, medische ondersteuning, aanvullende kennis en/ of materiaal met één of meerdere USAR.nl-teams.

  USAR.NL levert input voor het vakbekwaamheidstraject (worden en blijven) voor het STH en er zijn ook instructeurs betrokken bij dit traject.

  Was deze informatie nuttig?
 • Hoeveel tijd ben ik kwijt om vakbekwaam te worden?

  Afhankelijk van je rol ben je ongeveer 50 tot 60 uur actief om de initiële opleiding te volgen. Dit kan deels in de eigen regio en op een oefencentrum buiten de regio zijn. De opleiding bestaat
  met name uit gekoppelde dagdelen.
  Om vakbekwaam te blijven (trainen en oefenen) zal ongeveer 50/60 uur op jaarbasis gevraagd worden aan de specialisten. Twee derde van deze uren zal worden georganiseerd door het NIPV en een derde door de eigen regio.

  Was deze informatie nuttig?

Zie ook

Specialisme Technische Hulpverlening

Specialisme Technische Hulpverlening (STH)

Lees meer over Specialisme Technische Hulpverlening (STH)
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box