Project Databank

Goed gereedschap is het halve werk

Vroeg in de ochtend ontstaat in de haven van Middeldrecht een grote scheepsbrand. Al snel wordt opgeschaald. Inmiddels zijn er acht tankautospuiten uit de regio opgeroepen. Na een eerste verkenning blijkt dat het schip te heet is om te betreden. Er is grote behoefte aan specialistische middelen. De Officier van Dienst geeft opdracht om een ‘cobra cutter’ te alarmeren. Dit kost het nodige zoekwerk en pas na 30 minuten wordt deze gealarmeerd. Achteraf blijkt dat een buurregio dit specialistische blusmiddel ook kon leveren.

Een incident bestrijden met data lukt niet, maar helpt wel.

Met de komst van de landelijke databank komt bovenstaande situatie niet meer voor. Want dankzij deze digitale databank wordt ter plekke bekeken welke middelen geschikt zijn en waar ze zich bevinden. En kan de meldkamer aan de slag om deze te alarmeren.

In maart 2019 is de Databank Logistiek en Ondersteuning (L&O) opgeleverd door het projectteam. Door Brandweer Nederland wordt nu samen met de collegae van het IFV gewerkt aan de implementatie hiervan.
De databank maakt mogelijk dat bij grootschalig en specialistisch optreden de regio’s actuele informatie hebben over de beschikbaarheid van logistieke middelen. Met behulp van de databank L&O krijgen regio’s snel en adequaat antwoord op het beschikbare en juiste materieel en middelen.

Van Project naar Beheer

Bas Bor en Martin Kolders als projectleiders leverden in maart 2019 samen met het projectteam een werkende applicatie op “de Databank Logistiek en Ondersteuning”. Het feit dat de database beschikbaar kwam als applicatie wil niet zeggen dat deze vanaf dag één ingezet kon worden. Om dit te realiseren is het noodzakelijk een implementatietraject te doorlopen. Zaken zoals: webhosting/ICT-domein, autorisaties, beheersprocessen etc. zijn onderwerpen die daarbij onze aandacht vragen en gerealiseerd moeten worden. De stappen die gemaakt zijn/worden hebben wij in een tijdlijn op deze pagina voor je opgenomen.

Wie werken er nu voor je als je denkt aan de Databank?

Even een voorstelrondje: Michella Meijer, Rene Holsappel en Freek Dijkstra zijn de collegae van het IFV die samen met Jules Bertrand van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg het implementatietraject zullen realiseren. Tijdens de implementatie is het contact met de veiligheidsregio’s noodzakelijk. Bij alle veiligheidsregio’s is een functioneel beheerder actief die als verbinder acteert tussen de gebruikers (lees het veld/ de veiligheidsregio’s) en het landelijke team beheer. De functioneel beheerders is gevraagd de gegevens die via de meldkamer systemen zijn ingelezen te verrijken met aanvullende informatie. Zij zijn ook gevraagd een overzicht aan te leveren van medewerkers die binnen hun regio de databank zullen gaan gebruiken. Het beheer-team is tot oktober samen met de functioneel beheerders druk met het implementatietraject. Dus mocht je vragen hebben omtrent de autorisatie en het gebruik van de databank kun je binnen je eigen regio terecht bij de functioneel beheerder.

Meer weten?

Dit is een afbeelding van Jules Bertrand Dit is een afbeelding van Jules Bertrand
Jules Bertrand
databankbrandweer@ifv.nl

Specialisme Logistiek en Ondersteuning

Lees meer over Specialisme Logistiek en Ondersteuning

Grootschalig Brandweer optreden en Specialistisch optreden (GBO-SO)

Lees meer over Grootschalig Brandweer optreden en Specialistisch optreden (GBO-SO)

Borging en doorontwikkeling

Sinds juli 2019 is Karsten Sebastiaan de Landelijk Coördinator Logistiek en Ondersteuning. De landelijke Database Logistiek en Ondersteuning valt dus ook binnen het taakveld van Karsten.

Voor de borging van processen en de doorontwikkeling van de databank is een structureel overleg op landelijk niveau nodig. Onderwerpen hierbij zijn:

  • de borging en continuïteit van de processen Logistiek en Ondersteuning binnen Brandweer Nederland,
  • het formeren van een Netwerk voor het delen van leermomenten, goede ideeën en gevonden oplossingen in de praktijk
  • het door ontwikkelen van het specialisme Logistiek en Ondersteuning en de bijbehorende tool, de Databank Logistiek en Ondersteuning.

Wij houden jullie via deze pagina en via jullie functioneel beheerders op de hoogte van de ontwikkelingen.

Namens het team beheer Databank Logistiek en Ondersteuning, Jules Bertrand.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box