Landelijke Logistieke Organisatie

Logistiek landelijk op orde

Al enige tijd houdt het hoge water Nederland in de greep. De veiligheidsregio’s met grote rivieren in hun verzorgingsgebied, gaan over naar GRIP 5. Er wordt massale inzet gevraagd van de brandweer en andere hulpverleners. Ook de omliggende regio’s worden gevraagd ondersteuning te bieden. Voor de logistieke eenheden is het een grote uitdaging om brandstof, eten, drinken en andere middelen op tijd en op de juiste plek bij de hulpverleners te krijgen. Dankzij de landelijke logistieke organisatie lukt dit. Verantwoordelijkheden en taken zijn voor iedereen helder. Alle regio’s weten welke ondersteuning zij kunnen bieden. De hulpverleners kunnen veilig en goed hun werk blijven doen.

Doel

Doel van dit project is het ontwikkelen – op basis van wensen en behoeften uit het brandweerveld – van een organisatiemodel voor een landelijke logistieke organisatie.

Resultaat

We leveren een goedgekeurd organisatieplan waarin we beschrijven hoe we in de toekomst de logistieke samenwerking organiseren van de brandweer in Nederland.

Hoe

  • Vooronderzoek behoeftebepaling
  • Onderzoek behoeftebepaling (waaronder bezoeken PRIB en landelijke scenario’s uitwerken)
  • Vooronderzoek organisatieplan
  • Organisatieplan inclusief een implementatieplan

We gaan een logistiek organisatie opzetten die gebaseerd is op de wensen en behoeften van de regio’s bij grootschalige en specialistische inzetten. We gaan kijken wat nodig is en of het voorziet in behoefte. Zo niet, dan organiseren we het ook niet. We zijn met dit project de ‘satéprikker’ door alle deelprojecten van Logistiek & Ondersteuning.

Ruben Sinselmeijer, projectleider Landelijke Logistieke Organisatie

Projectteam

In het projectteam zitten: Marko Broeders (VRR), Jorik Schoots (VRGZ), Karsten Sebastian (IFV), Arent Anema (VRG), Nout de Wit (Defensie) en Ruben Sinselmeijer (VRIJ).

Meer weten?

This is an image of Ruben Sinselmeijer This is an image of Ruben Sinselmeijer
Ruben Sinselmeijer
r.sinselmeijer@vrijsselland.nl

Specialisme Logistiek & Ondersteuning

Lees meer over Specialisme Logistiek & Ondersteuning

Grootschalig Brandweer optreden en Specialistisch optreden (GBO-SO)

Lees meer over Grootschalig Brandweer optreden en Specialistisch optreden (GBO-SO)
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box