Landelijke Logistieke Organisatie

Logistiek landelijk op orde

Al enige tijd houdt het hoge water Nederland in de greep. De veiligheidsregio’s met grote rivieren in hun verzorgingsgebied, gaan over naar GRIP 5. Er wordt massale inzet gevraagd van de brandweer en andere hulpverleners. Ook de omliggende regio’s worden gevraagd ondersteuning te bieden. Voor de logistieke eenheden is het een grote uitdaging om brandstof, eten, drinken en andere middelen op tijd en op de juiste plek bij de hulpverleners te krijgen. Dankzij de landelijke logistieke organisatie lukt dit. Verantwoordelijkheden en taken zijn voor iedereen helder. Alle regio’s weten welke ondersteuning zij kunnen bieden. De hulpverleners kunnen veilig en goed hun werk blijven doen.

Doel

Doel van dit project is het ontwikkelen – op basis van wensen en behoeften uit het brandweerveld – van een organisatiemodel voor een landelijke logistieke organisatie.

Resultaat

We leveren een goedgekeurd organisatieplan waarin we beschrijven hoe we in de toekomst de logistieke samenwerking organiseren van de brandweer in Nederland.

Hoe

  • Vooronderzoek behoeftebepaling
  • Onderzoek behoeftebepaling (waaronder bezoeken PRIB en landelijke scenario’s uitwerken)
  • Vooronderzoek organisatieplan
  • Organisatieplan inclusief een implementatieplan

Logistiek en ondersteuning Project Landelijke Logistieke Organisatie

Lees meer over Logistiek en ondersteuning Project Landelijke Logistieke Organisatie

Specialisme Logistiek en Ondersteuning

Lees meer over Specialisme Logistiek en Ondersteuning

Grootschalig Brandweer optreden en Specialistisch optreden (GBO-SO)

Lees meer over Grootschalig Brandweer optreden en Specialistisch optreden (GBO-SO)
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box