Natuurbrandbeleid ontwikkelen op basis van natuurbrandscenario’s

17 maart 2023

Het thema natuurbrandbeheersing staat hoog op de landelijke agenda. Het is belangrijk dat er naar een integrale aanpak toe wordt gewerkt. Dat betekent dat risico’s aan de voorkant beperkt moeten worden, maar dat ook de brandweer zich op een andere manier zal moeten voorbereiden op natuurbranden. Hierbij kunnen we leren van eerdere natuurbranden. In het nieuwe rapport ‘Scenario’s natuurbranden’ schetst Brandweer Nederland natuurbrandscenario’s op regionaal en bovenregionaal niveau, op basis van kenmerken van eerdere natuurbranden.

Realistische natuurbrandscenario’s

In het rapport staan verschillende realistische natuurbrandscenario’s waar Nederland zich op moet voorbereiden. Op basis van de effecten van natuurbranden die in dit rapport worden beschreven, kunnen partijen die betrokken zijn bij natuurbrandbeheersing maatregelen treffen om het risico te verlagen. Ook dat is een belangrijk doel van dit rapport: bewustwording creëren over het toenemende natuurbrandrisico en de effecten daarvan op de Nederlandse samenleving. Dit rapport vormt daarmee belangrijke input voor de discussie hoe Nederland in de breedste zin van het woord is voorbereid op natuurbranden, die naar verwachting steeds extremer worden.

Leren van het verleden

Omdat de impact van natuurbranden heel groot kan zijn, vraagt dat beheersmaatregelen op verschillende onderwerpen. Partijen die bij natuurbrandbeheersing zijn betrokken, moeten allen een bijdrage leveren om het natuurbrandrisico zo beperkt mogelijk te houden. Daarin kunnen zij leren van het verleden. In het rapport wordt onder meer ingegaan op de rol van de terreinbeheerder, de wijze waarop een integrale aanpak gestimuleerd kan worden en het effect dat beheersmaatregelen kunnen hebben.

Branden uit het verleden bieden natuurlijk geen garantie voor de toekomst. De natuurbranden in Nederland worden steeds intenser, steeds lastiger te bestrijden.

Portefeuillehouder natuurbrandbeheersing Anton Slofstra is blij met het rapport, dat als input moet dienen voor alle betrokken spelers: ‘Branden uit het verleden bieden natuurlijk geen garantie voor de toekomst. De natuurbranden in Nederland worden steeds intenser, steeds lastiger te bestrijden. We moeten daarom de scenario’s in deze rapportage niet alleen gebruiken om ons voor te bereiden op de (mogelijke) impact, maar ook om na verloop van tijd terug te kijken. Want als onze natuurbranden extremer worden dan we tot nu toe hebben gezien, dan vraagt dat ook om een aanpak die we tot nu toe nog niet hebben ontwikkeld. Natuurlijk in lijn met de andere inspanningen op dit dossier, vanuit de taskforce en het landelijk crisisplan.’

Rijksbrede Risicoananalyse

Als gevolg van klimaatverandering, kan er ook sprake zijn van een natuurbrand die de kenmerken zoals in dit rapport zijn geschetst overtreft. Een dergelijk scenario is opgenomen in de Rijksbrede Risicoanalyse (RbRa) uit 2022. In de RbRa is het natuurbrandscenario beschreven als ‘zeer waarschijnlijk’, met een ‘ernstige impact’.

Bezoek de pagina Download Natuurbrandscenario´s

 

Zie ook

Specialisme Natuurbrandbeheersing

Lees meer over Specialisme Natuurbrandbeheersing

Natuurbranden steeds moeilijker beheersbaar, stellen onderzoekers

23 januari 2023
Lees meer over Natuurbranden steeds moeilijker beheersbaar, stellen onderzoekers

Minister Van der Wal in gesprek over het voorkomen van natuurbranden

08 maart 2023
Lees meer over Minister Van der Wal in gesprek over het voorkomen van natuurbranden
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box