Natuurbranden in de toekomst: aannemelijk én grote impact

03 oktober 2022

Natuurbrand behoort tot de categorie bedreigingen met de grootste waarschijnlijkheid van optreden én met een grote impact, volgens de nieuwe Rijksbrede Risicoanalyse van de NCTV. Volgens de analyse is het belangrijk om voorbereid te zijn op het kunnen verzachten van de impact. Brandweer Nederland onderstreept deze conclusie en pleit voor een meerjarig en breed gedragen plan van aanpak op dit thema. ‘Alleen door 50 of misschien wel 100 jaar vooruit te kijken kunnen we weerbaar zijn en blijven.’ concludeert Anton Slofstra namens Brandweer Nederland.

De analyse werd afgelopen week aangeboden aan de Tweede Kamer, en vormt de basis voor de Rijksbrede Veiligheidsstrategie die volgend jaar wordt gepubliceerd door NCTV. Experts van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid en Brandweer Nederland leverden input voor de analyse.

‘Alleen door 50 of misschien wel 100 jaar vooruit te kijken kunnen we weerbaar zijn en blijven.’

Niet óf maar wanneer

Door het intensieve gebruik van natuurgebieden is de kans op schade en slachtoffers bij een natuurbrand groot. Daarbij komt dat wanneer meerdere branden tegelijk ontstaan, dit uitdagingen oplevert voor de verdeling van bestrijdingscapaciteiten. Op dit moment is er geen landelijke lijn in de beheersmaatregelen om het risico te verkleinen. De aandacht voor het thema is dan ook goed, vindt Anton. ‘Dat het onderwerp nu een prominente plek heeft in de analyse benadrukt maar weer de urgentie om nu stappen te zetten. Het gaat er niet om óf maar wanneer er een brand optreedt die de nationale veiligheid zal raken. Dat besef moeten we met elkaar hebben en houden. Dit vraagt om actie.’

Meer dan optimaliseren van bestrijding

Anton Slofstra pleit voor een aanpak die verder gaat dan het optimaliseren van de bestrijding: ‘In dit plan moeten we wat ons betreft veel verder kijken dan enkel bestrijding van natuurbranden. Alleen door in te zetten op preventie en slimme landschapsinrichting kunnen we de (on)beheersbaarheid van natuurbranden beïnvloeden.’ Want daar valt de meeste winst te behalen, volgens Anton en andere deskundigen: ‘Door aan de voorkant meer aandacht te hebben voor onderwijs, onderzoek en preventie zorgen we ervoor dat de bestrijdingskant zo min mogelijk onder spanning komt te staan.’

Andere relevante ontwikkelingen

Naast de dreiging van natuurbranden beschrijft de analyse ook andere klimatologische ontwikkelingen die impact hebben op het werk van de brandweer, zoals overstromingen, extreem weer en aardbevingen. Daarnaast raken ook vraagstukken als polarisatie, de vitale infrastructuur aan ons werk. De verdere uitwerking van deze thema’s komt mede terug in de Rijksbrede Veiligheidsstrategie, waar experts van onder andere de brandweer en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) input op leveren.

Zie ook

Specialisme Natuurbrandbeheersing

Lees meer over Specialisme Natuurbrandbeheersing

Natuurbranden steeds groter en moeilijker te beheersen

28 april 2022
Lees meer over Natuurbranden steeds groter en moeilijker te beheersen
Verlopen
01-11-2022

Samen leren van natuurbranden

Terugkijken op de kleine en grote branden van het afgelopen seizoen
Locatie Hart van Holland, Nijkerk
Tijd 09:30 - 17:00
Bekijk Symposium
Lees meer over Samen leren van natuurbranden
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box