Jaarrapportage natuurbranden 2023 gepubliceerd

07 mei 2024

Het afgelopen jaar woedden er in Nederland 314 natuurbranden waarbij de brandweer ter plaatse is geweest. Daarnaast waren er 21 akkerbranden en 70 branden op militair terrein. Deze en meer cijfers staan in de Jaarrapportage natuurbranden 2023.

Goede data en daarmee een beter begrip van de natuurbranden in Nederland kunnen bijdragen aan maatregelen die het natuurbrandrisico moeten verlagen. Het doel van het onderzoek natuurbranden is dan ook om data over natuurbrandmeldingen te onderzoeken en te verrijken, om zo beter inzicht te krijgen in de verschillende soorten natuurbranden en hun omstandigheden. Dit kan vervolgens bijdragen aan het uitvoeren van betere trendanalyses van natuurbranden in Nederland.

Enkele conclusies

Juni was de maand waarin de meeste natuurbranden plaatsvonden: 191. Een mogelijke verklaring hiervoor is de droogte in de maand juni. Akkerbranden waren er vooral in juni, juli en augustus. Dit is de periode waarin de graanvelden gedroogd en geoogst worden. De branden op militair terrein vonden door het hele jaar heen plaats. Meeste branden bij temperatuur tussen 20 en 30 graden Celsius Aan elke natuurbrandmelding zijn de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid gekoppeld. Dit zijn de belangrijkste parameters die bepalen of een natuurbrand wel of niet ontstaat.

De meeste natuurbranden, akkerbranden en branden op militair terrein hebben plaatsgevonden bij een temperatuur tussen de 20 en 30 graden Celsius. De relatieve luchtvochtigheid was bij de meeste branden tussen de 40 en 59 procent.

Data over natuurbranden terug te vinden in database

Natuurbrandbeheersing is een onderwerp dat grote aandacht heeft. Door de klimaatverandering wordt verwacht dat het aantal en de omvang van natuurbranden zullen toenemen. Het NIPV heeft samen met partners in het Natuurbrandsignaal een waarschuwing afgegeven, en Brandweer Nederland heeft een Visie natuurbrandbeheersing opgesteld waarin wordt beschreven hoe zij het natuurbrandrisico wil verkleinen. Maar de hamvraag blijft: hoeveel branden zijn er dan en wat zijn de belangrijkste factoren die een rol spelen? Data uit het verleden zijn schaars en niet geheel betrouwbaar. Daarom heeft het NIPV het initiatief genomen data te verzamelen. Deze data staan in de database natuurbranden.

Meer informatie

Specialisme Natuurbrandbeheersing

Lees meer over Specialisme Natuurbrandbeheersing

Visie natuurbrandbeheersing

Deze visie beschrijft de strategische koers voor een integrale aanpak van natuurbrandbeheersing voor de periode tot 2030. Het uitvoeringsplan beschrijft de praktische uitwerking van de ambities in de Visie Natuurbrandbeheersing.

Bezoek de pagina Visie Natuurbrandbeheersing

Bezoek de pagina Uitvoeringsplan

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box